30 Contoh Soalan Pegawai Pendaftaran JPN KP41

Dapat panggilan ujian bagi jawatan Pegawai Pendaftaran JPN KP41? Jangan buang masa lagi, rujuk contoh soalan Pegawai Pendaftaran KP41 yang boleh dijadikan panduan di bawah.

Tahniah sekiranya anda terpilih untuk duduki ujian peperiksaan bagi jawatan Pegawai Pendaftaran JPN KP41. Sesungguhnya anda selangkah semakin hampir untuk mendapat jawatan yang diidamkan. Sekiranya anda melepasi tahap peperiksaan, anda akan ke tahap seterusnya iaitu temuduga.

Oleh itu, anda haruslah lakukan yang terbaik dalam peperiksaan online yang akan datang. Nak lakukan yang terbaik pula, persediaan mestilah sempurna!

Dapatkan contoh soalan peperiksaan Pegawai Pendaftaran JPN KP41 di bawah yang boleh anda gunakan sebagai rujukan.

TUGAS PEGAWAI PENDAFTARAN KP41

Antara tugas Pegawai Pendaftaran JPN KP41 yang setiap calon perlu tahu adalah bertanggungjawab dalam urusan:

  • Kad Pengenalan
  • Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat
  • Kewarganegaraan
  • Perkahwinan dan Penceraian
  • Siasatan dan Penguatkuasaan

SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI PENDAFTARAN JPN GRED KP41

Dalam peperiksaan untuk jawatan Pegawai Pendaftaran KP41, calon perlu duduki peperiksaan online yang mengandungi 2 seksyen iaitu Pengetahuan Am dan juga Kefahaman Bahasa Inggeris.

Seksyen A: Pengetahuan Am

Masa diberi bagi menjawab soalan Pengetahuan Am adalah selama 25 minit. Secara umumnya bahagian Pengetahuan AM PTD akan menguji calon dengan subjek dan skop soalan yang luas. Kunci utama untuk menjawab soalan di bahagian ini adalah pengetahuan umum calon keadaan isu semasa dan perkembangan yang berlaku dalam dan luar negara.

Jadi, pastikan anda ambil perhatian dengan Pengetahuan AM tentang Malaysia dan Dunia kerana soalan akan berkisar tentang perkara tersebut.

Baca: Topik Famous Dalam Peperiksaan Pengetahuan AM

Seksyen B: Bahasa Inggeris

Masa diperuntukkan untuk seksyen ini pula adalah selama 30 minit. Seksyen ini adalah untuk menguji kemahiran bahasa inggeris calon yang bakal menjadi penjawat awam. Ia tidak selalu sukar kerana di tahap SPM. Tetapi, jangan pandang ringan untuk bahagian ini.

Soalan kefahaman Bahasa Inggeris akan diberi dalam 2 bentuk soalan iaitu soalan berdasarkan petikan yang diberikan dan soalan penggunaan tatabahasa yang betul.

CONTOH SOALAN PENGETAHUAN AM PEGAWAI PENDAFTARAN KP41

Berikut adalah contoh-contoh soalan Pengetahuan Am bagi jawatan Pegawai Pendaftaran KP41 yang boleh dijadikan rujukan calon:

1) Keselamatan maritim merangkumi hal ehwal berkaitan

I. Sistem trafik perkapalan
II. Respon tumpahan minyak
III. Pelaut
Iv.Teknologi pelayaran

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II,III dan IV

2) Dasar Komuniti Negara merupakan satu pendekatan untuk membentuk komuniti yang lebih peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat. Yang manakah antara berikut bukan kluster utama dalam dasar ini?

A. Keusahawanan dan perniagaan social
B. Pendidikan dan kemahiran
C. Sukan dan rekreasi
D. Pembangunan dan integrasi

3) Tujuan Komanwel ditubuhkan adalah seperti berikut kecuali

A. Mengeratkan perhubungan dan perpaduan di kalangan negara anggota.
B. Memastikan pemerintahan demokrasi negara anggota mematuhi amalan Britain
C. Membentuk persepaduan di bawah satu pertubuhan dan bekerjasama dalam pelbagai bidang di kalangan negara anggota.
D. Memberikan kemudahan pendidikan kepada negara anggota melalui Rancangan Pelajaran Komanwel

4) Pencarum berdaftar di bawah skim Program Sukarela Insentif Suri (i-Suri) akan mendapat manfaat berikut kecuali

A. Bantuan kematian
B. Pelepasan cukai
C. Dividen tahunan
D. Bantuan perubatan

5) Pemilik premis makanan yang didapati gagal mempamer tanda larangan merokok akan dikenakan denda

A.Minimum RM3,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan
B. Minimum RM 5,000 atau penjara tidak kurang 2 tahun
C. Maksimum RM3,000 atau penjara tidaklebih 6 bulan
D. Maksimum RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun

6) Apakah perkhidmatan yang tidak ditawarkan oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK)

A. Pendidikan kewangan
B. Kaunseling kewangan
C. Pengurusan kredit
D. Pinjaman berlesen

7) Manakah antara berikut tidak menerangkan tentang aplikasi Price Catcher yang diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)?

A. Membolehkan pemantauan harga dibuat secara harian, mingguan dan bulanan
B. Membantu pengguna berjimat dalam perbelanjaan barang keperluan harian terpilih
C. Aplikasi boleh dimuat turun secara percuma melalui Google Play dan App Store
D. Harga barangan keperluan terpilih dikemaskini pada jam 9 pagi setiap hari

8) Bermula 2019, Kementerian Pertanian & industri Asas Tani memberi penumpuan kepada 3 dimensi agromakanan iaitu

 I) Keselamatan makanan
II) Pelaburan swasta dan perdagangan
III) Pembangunan ekonomi luar Bandar
IV) Promosi produk makanan halal

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV

9) Berikut merupakan ketidakbolehan Yang di-Pertuan Agong berdasarkan perlembagaan.

I. Bergiat aktif dalam sebarang perusahaan komersil
II. Menjalankan kuasa sultan di negeri sendiri kecuali fungsi sebagai ketua agama islam
III. Meninggalkan negara lebih daripada 14 hari kecuali dengan izin atas lawatan luar negara
IV. Memegang jawatan yang bergaji

A. I, II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV

10) Berikut merupakan usaha kerajaan kerajaan bagi melestarikan industry minyak sawit negara iaitu

 I. membuat Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia
II. pelancaran Kempen Sayangi Sawitku.
III. Meluaskan jumlah kawasan tanaman sawit negara.
IV. Meningkatkan penggunaan domestik melalui Program B10.

A. I, II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV

11) Pelaksanaan Pentafsiran Bilik Darjah (PBD) diperkasa menerusi aktiviti-aktiviti berikut, pilih yang tepat.

 I. Main peranan
II. Permainan
III. Bercerita
IV. Projek Perdana

A. I, II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV

12) Mengikut Perkara 55 Perlembagaan Persekutuan, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak untuk

A. Meluluskan usul baru di Dewan Rakyat atau Dewan negara
B. Mempengerusikan persidangan Dewan Negara
C. Mencalonkan dan melantik ahli-ahli Dewan Negara
D. Menetapkan, memanggil dan membubarkan persidangan Parlimen

13) Berikut merupakan perayaan yang tersenarai dalam Skim Kawalan Harga Musim Perayaan kecuali

A. Tahun Baru Cina
B. Deepavali
C. Pesta Keamatan
D. Hari Raya Aidiladha

14) Apakah peranan Suruhanjaya Cobbold?

A. Mengetuai misi ke London untuk menuntut kemerdekaan dari British
B. Menyiasat pendapat rakyat ke Sabah dan Sarawak berhubung gagasan Malaysia
C. Melantik ahli-ahli dalam Parlimen Malaysia
D. Menyelia perjalanan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

15) Antara pendapatan penggajian yang dikenakan cukai adalah

I. Gaji, upah dan bonus
II. Yuran, pengarah dan elaun
III. Ganjaran dan pampasan
IV. Bayaran tuntutan perjalanan

A. I, II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV

CONTOH SOALAN BAHASA INGGERIS PEGAWAI PENDAFTARAN KP41

Berikut adalah contoh-contoh soalan Bahasa Inggeris bagi jawatan Pegawai Pendaftaran KP41 yang boleh dijadikan rujukan calon:

Contoh Soalan Petikan

Read the passage below and choose the best answer from option A, B, C and D.

A debit card also known as a bank card is a plastic payment card that can be used instead of cash when making purchase. It is similar to a credit cards, but unlike a credit card, the money is immediately transferred directly from the cardholder’s bank account when performing a transaction. Some cards might carry a stored value with which payment is made, while most relay a message to the cardholder’s bank to withdraw funds from the payer’s designated bank account. In many countries, the use of debit card has become so widespread that their volume has overtaken or entirely replace cheque and in some instances, cash transactions. Debit cards usually also allow instant withdrawal of cash, acting as an ATM card for this purpose. Merchants may also offer cash back facilities to customers, so that a customer can withdraw cash along with their purchase. Online debit cards require electronic authorization device for every transaction and the debits are reflected in the user’s accounts immediately. The transaction may be additionally secured with the with the personal identification number (PIN) authentication system: some online cards require such authentication for every transaction. The advantages of prepaid debit cards; include being safer than carrying cash, worldwide functionality, not having to worry about paying a credit card bill or going into debt, the opportunity for anyone over the age of 18 to apply and be accepted regardless the credit capability. However, there are some risk in using the debit card.  If the card provider offers an insecure website for letting you check the card’s balance, this could give an attacker access to the card information. If you lose the card and have somehow registered it, you likely lose the memory. And there is a risk that, prolific use of prepaid debit cards could lead data provider companies to miscategorise you in unfortunate ways.

Question:

1) The debit card can only be used under such situation except:

A. There is sufficient amount of money to do the purchase
B. Purchasing is made at the authorized premises
C. The retailer or premises have the device to do the transaction
D. The card is used by other person with acknowledgment of the owner

#TIPS: Untuk soalan jenis petikan seperti ini, calon dikehendaki baca dan fahami petikan yang diberikan untuk menjawab soalan. Jawapan kepada soalan yang dicari adalah berdasarkan petikan tersebut.

Contoh Soalan Tatabahasa

1) Last night Farah ________ on the floor and fell asleep in front of the TV.

A. Laid
B. Lays
C. Lie
D. Laying

2) Which of the following famous quotation describe “weapon” as a real weapon?

A. Silence is the ultimate weapon of power
B. Hungry man, reach for the book: it’s a weapon.
C. Any weapon is a good weapon as long as you can use it with honor and skill
D. A sneer is the weapon of the weak.

3) Find the best answer for question. “ can I ask you a few personal question?”

A. Yes I can
B. I will have to think first.
C. Certainly
D. Are you sure?

 4) Choose the wrong pair of common nouns and proper nouns

A. Man- Walt Disney / Abraham
B. Book – Apple / Macintosh
C. Tea – Earl Grey /Darjeeling
D. School – Sunny Elementary / Clifford High School

 5) Choose the sentence with correct order of multiple adjectives.

A. There is a red old post-box in front of the house.
B. She bought some Victorian silver charming ornaments at the flea market.
C. The playroom has eight small triangular plastic tables
D. The man is selling his bluish antique Italian car.

6) When John says that, “we’ll cross that bridge when we come to it”, he means that …….

 A. He prefer to stay home than walk around the neighborhood
B. He wants to walks slowly until he reaches the bridge
C. He does not want to talk about that problem right now.
D. He wants to settle his problem right away.

 7) The loan shark asked him repeatedly can continue to ________ him.

A. Harass
B. Harras
C. Harass
D. Harres

8) The correct numeral for 48029 is:

A. Forty hundred eight thousand zero and twenty nine.
B. Four thousand eighty hundred and twenty nine.
C. Forty thousand hundred eight and twenty nine.
D. Forty eight thousand and twenty nine.

9) Before the school opens, the students should get ready with all the _______

A. Stationary
B. Stationery
C. Stationnary
D. Stationnery

10) Choose the wrong prefixes for the root word:

A. Happy / unhappy
B. Read / misread
C. Polite / inpolite
D. Legal / illegal

11) Which of these sentence has wrong prepositions?

A. Kamal got on a bus to Kangar and managed to arrive on time.
B. Suresh sleeps under a comfy blanket in his bed every night.
C. There is hot coffee in the kettle on the stove
D. The stray dog ran among the busy road and jumped into a bush.

 12) What is the subject of this sentence? Richard Clayderman’s dramatic solo piano on “ Ballad for Adeline” remains one of my favourite instrumental.

A. Richard Clayderman
B. Solo piano
C. Richard Clayderman’s dramatic solo piano
D. Richard Clayderman’s dramatic solo piano on “Ballad for Adrenaline”

 13) The correct idiom in the sentence would be:

A. The factory workers had work around the clock; they are as tired as a do
B. Sarah is the kindest lady I have ever met, she is as fresh as a daisy.
C, Most of the artefacts in the museum are antics, they are as deaf as a post.
D. They upgraded the old kitchen cabinet, it is as fit as a fiddle.

14) Some sentence may convey several different meanings. Which of the meaning does not present the sentence?

I saw her duck

A. I looked at a duck the belong to her.
B. I have a saw and a duck
C. I use a saw to cut her duck
D. I looked at her quickly squat down to avoid something.

15) Choose sentence with the correct past tense.

A. Kamal have watched ‘Conjuring and found that it is not so bad
B. The lady cried when she hear the sad news about her husband
C. The tall building which burnt last week has fell to the ground
D. All the candidates was eager to see the result of their final exam.

Semoga perkongsian contoh soalan peperiksaan Pegawai Pendaftaran KP41 ini dapat membantu anda jadikan sebagai rujukan untuk peperiksaan sebenar nanti.

RUJUKAN PEPERIKSAAN PEGAWAI PENDAFTARAN

Nak lebih soalan pastikan anda dapatkan rujukan seksyen di bawah. Calon yang menempah rujukan ini akan diberikan BONUS CONTOH SOALAN PEGAWAI PENDAFTARAN KP41 terkini sebagai rujukan menjelang peperiksaan nanti.

Terus dapatkan rujukan ini di bawah.

Soalan Pengetahuan AM Pegawai Pendaftaran

TEMPAH RUJUKAN SEKSYEN PEPERIKSAAN SPA

Daftar Sebagai Pembaca
Apa Kata Anda Daftar Percuma Sebagai Pembaca & Terima Update Dari Kami Terus Ke INBOX Anda.
Klik Daftar Di Atas & Sahkan Pendaftaran Anda Melalui Yang Anda Akan Terima Sebentar Lagi.

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma