Bantuan JKM 2020: Daftar & Semak Status Pembayaran Online

Di bawah merupakan info penuh Bantuan JKM 2020. Cara untuk membuat permohonan Bantuan JKM, pendaftaran & semakan status pembayaran online JKM Bantuan. Maklumat dibawah merupakan sebahagian dari bantuan ditawarkan oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat (JKM).

Perkhidmatan bantuan kewangan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) disediakan kepada kumpulan sasar yang memerlukan dengan tujuan bagi meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna. Dalam melaksanakan bantuan kepada rakyat, Kerajaan Malaysia tidak sesekali mengamalkan konsep Negara Kebajikan (Welfare State).

Untuk makluman anda, terdapat 11 jenis bantuan JKM yang diwujudkan untuk membantu rakyat ke arah pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian, yang merupakan satu kaedah dalam kerja sosial.

Proses pemberian bantuan kebajikan JKM juga mengambil kira potensi dan kriteria yang ada pada setiap penerima bantuan yang masih produktif ke arah hidup berdikari.

Berikut adalah senarai 11 bantuan JKM tahun 2020 dan kriteria yang diperlukan beserta cara daftar dan semak status pembayaran secara online.

11 BANTUAN JKM 2020 & KRITERIA DIPERLUKAN UNTUK MOHON

Semua permohonan yang dibuat perlu memenuhi kriteria dan kadar pemberian bantuan kebajikan berdasarkan kepada setiap jenis bantuan berikut.

1) Bantuan Kanak-Kanak (BKK)

Kadar Bantuan:

Minimum  sebanyak RM100 sebulan seorang dan maksimum sebanyak RM450  seisi rumah melebihi  4 orang kanak- kanak.

Kriteria Kelayakan:

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Keluarga / penjaga yang memberi jagaan kepada kanak-kanak dan pendapatan isi rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa;
 • Kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun dan yang berumur 18 tahun ke atas boleh dipertimbangkan jika bersekolah sehingga tamat menengah atas ATAU
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat (KPKM).

2) Elaun Pekerja Cacat (EPC)

Kadar Bantuan:

RM400 sebulan setiap orang.

Kriteria Kelayakan:

 • Warganegara, bermastautin dan bekerja di Malaysia;
 • Berumur 16 tahun dan ke atas;
 • Pemegang kad OKU JKM;
 • Pendapatan bulanan RM 1,200.00  dan ke bawah;
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM

3) Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB)

Kadar bantuan:

RM250 sebulan setiap orang.

Kriteria kelayakan:

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Berumur 16 tahun dan ke atas;
 • Pemegang Kad OKU JKM;
 • Tidak berupaya bekerja.
 • Pemohon bukan penghuni/ pelatih Institusi kendalian JKM atau pusat jagaan harian / berkediaman yang menyediakan perkhidmatan / kemudahan secara percuma atau Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)
 • Sumber kewangan bulanan individu OKU tidak melebihi kadar Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Per Kapita Semasa.
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

4) Bantuan Penjagaan OKU Terlantar/ Pesakit Kronik Terlantar (BPT)

Kadar bantuan:

RM350 sebulan setiap orang

Kriteria kelayakan:

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Pemohon adalah penjaga sepenuh masa/ memberikan penjagaan rapi kepada OKU terlantar/ pesakit terlantar/ pesakit kronik yang memerlukan pengawasan dan penjagaan;
 • Pendapatan bulanan isi rumah tidak melebihi RM3,000 ATAU
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

5) Bantuan Orang Tua (BOT)

Kadar bantuan:

RM350 sebulan setiap orang.

Kriteria kelayakan:

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Warga emas berumur 60 tahun dan ke atas;
 • Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa; dan
 • Warga emas yang bukan tinggal di Institusi kendalian JKM; atau pusat jagaan harian/ berkediaman yang memberi kemudahan/ perkhidmatan secara percuma ATAU
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

6) Bantuan Am Persekutuan (BA)

Kadar bantuan:

RM 100 sebulan setiap orang. Maksimum RM350 sebulan sekeluarga

Kriteria kelayakan:

 • Golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah jenis bantuan lain.

7) Bantuan Anak Pelihara (BAP)

Kadar bantuan:

RM250 sebulan seorang kanak-kanak.  Maksimum RM500 sebulan sekeluarga yang memelihara 2 orang kanak-kanak atau lebih.

Kriteria kelayakan:

Keluarga yang sedang memberi jagaan kepada anak/kanak-kanak seperti berikut :-

 • Kanak-kanak berumur bawah 18 tahun;
 • Kanak-kanak yang tidak mempunyai ibu bapa;
 • Kanak-kanak bukan diambil sebagai anak angkat menerusi Akta Pengangkatan 1952 atau Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952; atau
 • Kanak-kanak tinggal bersama dengan keluarga pelihara melalui:-
  • Kanak-kanak yang diambil dari “Program Anak Pelihara” yang dikendalikan oleh JKM; atau
  • Kanak-kanak yang dipelihara di bawah perintah Mahkamah Bagi Kanak-Kanak mengikut Akta Kanak-Kanak 2001.

8) Bantuan Latihan Perantis (BLP)

Kadar bantuan:

RM200 sebulan setiap orang

Kriteria kelayakan:

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Anak-anak penerima bantuan atau  bekas pelatih/ bekas penghuni dari institusi kebajikan; atau
 • Kes-kes seliaan akhlak; atau
 • Bekas Pelatih Perintah Khidmat Masyarakat; ATAU
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM

9) Bantuan Geran Pelancaran (GP)

Kadar bantuan:

Maksimum RM2,700 sekaligus.

Kriteria kelayakan:

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Kumpulan sasar JKM;
 • Tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa;  ATAU
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

10) Bantuan Alat Tiruan/ Alat Sokongan (BAT)

Kadar bantuan:

Mengikut harga sebenar yang telah ditetapkan.

Kriteria kelayakan:

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Kumpulan sasar JKM;
 • Tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa;
 • Disyorkan oleh pegawai atau pakar perubatan (kerajaan/ swasta)/ Pegawai JKM mengikut jenis ketidakupayaan;   ATAU
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

Sumbangan daripada keluarga membiayai sebahagian dari kos alat tiruan/ alat sokongan adalah digalakkan.

Jenis peralatan tiruan/ alat sokongan:

 1. Anggota Palsu
 2. Kerusi Roda
 3. Alat Bantu Pendengaran
 4. Alat-alat Keperluan Lain
 5. Penggantian / Baik Pulih Alat
 6. Jenis Peralatan yang berkaitan

11) Tabung Bantuan Segera (TBS)

Kadar bantuan:

 • Maksimum RM20,000.00 untuk kes kematian atau kehilangan keupayaan kekal.
 • Bagi kes hilang upaya sebahagian, kadar bantuan ditentukan berdasarkan peratusan kategori kecederaan.

CARA MEMBUAT PERMOHONAN BANTUAN JABATAN KEBAJIKAN MAYSYARAKAT

Berikut adalah cara membuat permohonan bantuan JKM 2020 secara online:

 1. Layari laman web eBantuanJKM
 2. Daftar permohonan mengikut negeri
  Bantuan JKM 2020. Daftar & Semak Status Pembayaran Online
 3. Isikan nombor kad pengenalan
 4. Isi borang berkaitan yang diminta
  Bantuan JKM 2020. Daftar & Semak Status Pembayaran Online

Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara.

Setiap permohonan yang telah didaftarkan oleh pemohon akan dijalankan siasatan terlebih dahulu untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon.

PENTING!

Pemohon WAJIB hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat mengikut Daerah yang dipohon dalam tempoh 14 hari dari permohonan dibuat secara atas talian. Kegagalan menghadirkan diri ke pejabat akan menyebabkan sistem membatalkan permohonan tersebut secara automatik.

Dokumen Yang Diperlukan

Sila bawa dokumen berikut ketika hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat:

 • Salinan MyKad/ Kad Pengenalan Pemohon;
 • Salinan MyKad /Kad Pengenalan ahli keluarga yang tinggal bersama;
 • Salinan Kad OKU/ slip pendaftaran sementara OKU;(Jika Kategori OKU)
 • Salinan penyata pendapatan /surat akuan pendapatan;(jika bekerja sendiri)
 • Salah satu Bil Utiliti (air/elektrik/telefon/astro)
 • Laporan pegawai perubatan dari hospital/klinik kesihatan kerajaan/swasta (bagi kes OKU tidak bekerja/ terlantar/kronik/alat tiruan)

DOWNLOAD BORANG PERMOHONAN JKM BANTUAN

Untuk membuat permohonan secara manual, pemohon boleh muat turun borang yang disertakan di bawah dan bawa ke Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah anda beserta dokumen yang diperlukan.

BORANG PERMOHONAN BANTUAN JKM 2020

BORANG KEMASKINI MAKLUMAT BANTUAN JKM 2020

SEMAKAN STATUS PERMOHONAN BANTUAN JKM 2020

Berikut adalah cara membuat semakan status permohonan bantuan JKM 2020:

 1. Log masuk ke laman web rasmi eBantuanJKM
 2. Tekan butang ‘Semakan Status Semakan Atas Talian’
 3. Masukkan nombor kad pengenalan dan klik butang ‘Semak’

Senarai hanya akan memaparkan status bantuan yang telah dipohon atau sedang diterima.

MAKLUMAT LANJUT

Untuk keterangan lanjut mengenai Bantuan JKM 2020 yang telah dipohon, sila hubungi Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Bahagian/Jajahan di mana permohonan bantuan dibuat atau hubungi ibu pejabat JKM melalui talian 03-8000 8000.

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma