Adakah Ujian Psikometrik Ada Status Lulus & Gagal? Ini Penjelasan SPA

SPA menggunapakai kaedah penilaian yang holistik bagi tujuan menilai aspek sikap, pengetahuan, kompetensi, kemahiran serta personaliti calon-calon untuk menentukan kesesuaian individu bagi tujuan lantikan sesuatu jawatan.

Di antara kaedah ujian yang digunakan adalah ujian psikometrik, ujian pengetahuan dan kemahiran kerja, ujian kompetensi serta temu duga. Calon yang pernah berkali-kali lalui ujian psikometrik tetapi susah nak lulus mesti tertanya-tanya kan macam mana nak lulus ujian ini?

Seperti yang kita tahu, ujian psikometrik adalah untuk melihat keperibadian calon. Namun adakah ujian psikometrik ada status lulus dan gagal?

Semoga penerangan di bawah dapat menjawab sebahagian dari persoalan anda.

Apa Itu Ujian Psikometrik?

Ujian psikometrik adalah alat penilaian yang digunakan untuk mengukur keperibadian, sikap, dan kemampuan mental seseorang. Ujian ini direka untuk menilai pelbagai trait personaliti dan kompetensi yang relevan dengan keperluan jawatan yang dipohon.

Soalan dalam ujian psikometrik biasanya berbentuk kenyataan atau situasi yang memerlukan calon untuk memberikan respons berdasarkan skala tertentu (contohnya: Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Tidak Pasti, Setuju, Sangat Setuju).

Kepentingan Ujian Psikometrik dalam Pemilihan Penjawat Awam

Ujian psikometrik memainkan peranan penting dalam proses pemilihan penjawat awam kerana ia membantu menilai keupayaan calon untuk memenuhi tuntutan tugas serta kesesuaian mereka dengan budaya organisasi. Beberapa kepentingan ujian psikometrik termasuk:

 1. Menilai Keperibadian dan Sikap:
  • Membantu memahami trait personaliti calon yang mungkin mempengaruhi prestasi kerja dan interaksi mereka dengan rakan sekerja.
 2. Mengukur Kompetensi:
  • Ujian ini dapat mengukur kemampuan kognitif dan kompetensi lain yang relevan dengan tugas-tugas spesifik jawatan.
 3. Meningkatkan Kualiti Pengambilan:
  • Dengan mengenalpasti calon yang paling sesuai berdasarkan penilaian yang objektif, proses pengambilan pekerja menjadi lebih efektif dan efisien.
 4. Menyaring Calon yang Ramai:
  • Membantu SPA dalam menyaring bilangan calon yang besar dengan cara yang sistematik dan berstruktur.

Antara kaedah ujian yang digunakan oleh SPA termasuk ujian psikometrik, ujian pengetahuan dan kemahiran kerja, ujian kompetensi, serta temu duga. Calon yang telah beberapa kali menjalani ujian psikometrik tetapi masih gagal mungkin tertanya-tanya bagaimana cara untuk lulus ujian ini.

Adakah Ujian Psikometrik Ada Status Lulus & Gagal?

Ujian psikometrik bertujuan untuk menilai keperibadian calon. Namun, adakah ujian ini mempunyai status lulus dan gagal?

Seperti penilaian temu duga, kejayaan atau kegagalan dalam ujian psikometrik bergantung kepada:

 1. Kejujuran calon dalam melaporkan tentang dirinya dan memberikan reaksi terhadap soalan yang ditanyakan.
 2. Kebolehpercayaan dan kesahan maklumat yang diberikan, yang menjadi asas penilaian dalam ujian.

Oleh kerana bilangan calon yang memohon sesuatu jawatan adalah besar, penentuan calon yang lulus dalam ujian psikometrik juga mengambil kira jumlah calon yang akan dipanggil ke peringkat temu duga, iaitu:

 • Berdasarkan nisbah bilangan kekosongan jawatan dengan bilangan calon yang ditetapkan untuk dipanggil ke temu duga.
 • Sebagai contoh, jika terdapat 20 kekosongan jawatan, maka 200 calon yang berjaya dipanggil ke temu duga (nisbah 1:10) adalah yang terbaik berdasarkan merit skor semua calon yang menduduki ujian.

Kaedah Penilaian Ujian Psikometrik

Konsep ujian psikometrik (penilaian personaliti/kompetensi) direka untuk:

 • Mengukur trait individu berdasarkan keserasian dengan pekerjaan (job-fit), organisasi (organization-fit), serta sifat kerja berpasukan (team-fit).

Data penilaian diperoleh melalui kaedah laporan kendiri (self-report), di mana individu perlu:

 • Menjawab dengan jujur dan memberikan jawapan yang paling tepat mengenai dirinya.

Kaedah ini sama dengan proses temu duga berasaskan kompetensi, bezanya adalah penemuduga menyoal secara verbal menggunakan soalan-soalan piawai yang telah disediakan. Manakala, ujian psikometrik meminta calon menjawab secara laporan kendiri dengan memberikan respons kepada soalan atau kenyataan yang disediakan melalui paparan komputer.

Melalui respons yang diberikan oleh calon:

 • Sistem komputer akan memproses dan menganalisis data jawapan untuk dipadankan dengan kesesuaian calon berdasarkan ciri-ciri dan kompetensi piawai bagi sesuatu jenis jawatan.

Bagaimana Penilaian dan Pemarkahan Diberikan dalam Peperiksaan Psikometrik

Penilaian dan pemarkahan dalam ujian psikometrik adalah berbeza dengan ujian pengetahuan atau kemahiran yang mempunyai jawapan yang betul dan salah yang jelas. Dalam ujian psikometrik, penilaian adalah berdasarkan respons calon terhadap soalan-soalan yang diberikan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pemarkahan ujian psikometrik:

 1. Konsistensi Jawapan:
  • Jawapan yang diberikan perlu konsisten dengan profil personaliti yang dicari bagi jawatan tertentu. Ketidakkonsistenan dalam jawapan boleh menunjukkan calon tidak jujur atau tidak pasti dengan respons mereka sendiri.
 2. Keserasian dengan Profil Jawatan:
  • Respons calon akan dianalisis dan dipadankan dengan profil kompetensi dan trait yang diperlukan untuk jawatan tersebut. Sistem akan menilai sejauh mana jawapan calon sesuai dengan keperluan pekerjaan (job-fit), organisasi (organization-fit), dan kerja berpasukan (team-fit).
 3. Analisis Statistik:
  • Algoritma komputer digunakan untuk menganalisis data jawapan calon dan membuat perbandingan dengan calon lain yang berjaya. Skor merit akan dihasilkan berdasarkan analisis ini untuk menentukan kedudukan calon.
 4. Skala Likert:
  • Ujian psikometrik biasanya menggunakan skala Likert (contohnya: Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Tidak Pasti, Setuju, Sangat Setuju) untuk mengukur intensiti perasaan atau pendapat calon terhadap kenyataan yang diberikan. Setiap jawapan akan diberikan nilai numerik yang akan dikira dalam analisis keseluruhan.

Dengan memahami cara penilaian dan pemarkahan ini, calon boleh menyediakan diri dengan lebih baik dan memberikan jawapan yang paling mencerminkan personaliti dan kompetensi mereka yang sebenar.

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma