Contoh Soalan PPK (Pembantu Perawatan Kesihatan KKM)

Calon yang dipanggil untuk duduki peperiksaan boleh mula buat persediaan dengan dapatkan contoh soalan PPK (Pembantu Perawatan Kesihatan KKM) yang dikongsikan di bawah. Sesuai untuk calon yang sedang kumpul contoh soalan Pembantu Perawatan Kesihatan KKM.

Tahniah bagi calon yang telah melepasi syarat tapisan jawatan PPK, iaitu ringkasan kepada Pembantu Perawatan Kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Calon yang melepasi syarat dah boleh bersedia untuk buat semakan penjadualan peperiksaan untuk tahu tarikh dan masa peperiksaan PPK nanti.

Bila dah dapat tahu tarikh peperiksaan, calon dah boleh bersiap sedia dengan membuat persiapan soalan Pembantu Perawatan Kesihatan yang akan ditanya nanti. Pasti ada yang tertanya-tanya adakah soalan PPK ini sama dengan soalan peperiksaan yang lain? Bagaimana pula bentuk soalan PPK nanti? Sebab itulah penting untuk anda lihat dan kaji terlebih dahulu contoh soalan Pembantu Perawatan Kesihatan KKM untuk lebih bersedia menjawab soalan PPK nanti.

Mendapatkan contoh soalan peperiksaan PPK adalah salah satu persediaan awal yang perlu dilakukan oleh calon yang berhasrat untuk LULUS peperiksaan nanti. Kenapa perlu dapatkan contoh soalan PPK dan kenapa perkongsian ini dikongsikan khas untuk dedahkan calon dengan contoh soalan peperiksaan Pembantu Perawatan Kesihatan KKM?

Tujuan contoh soalan PPK KKM dikongsikan khas untuk anda adalah supaya anda mendapat gambaran peperiksaan sebenar nanti dan contoh soalan peperiksaan Pembantu Perawatan Kesihatan yang dikongsikan juga boleh dijadikan sebagai bahan ulang kaji.

CARA BUAT ULANGKAJI DENGAN CONTOH SOALAN PPK

Dengan contoh soalan Pembantu Perawatan Kesihatan yang dikongsikan, calon boleh manfaatkan dengan:

  • Kumpul sebanyak mungkin contoh soalan Pembantu Perawatan Kesihatan
  • Koleksi contoh soalan Pembantu Perawatan Kesihatan boleh dijadikan bahan ulangkaji
  • Buat perbincangan berkumpulan dengan contoh soalan Pembantu Perawatan Kesihatan yang ada

TUGAS PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN

Sebelum ketahui contoh soalan PPK, setiap calon perlu ambil tahu tugas sebagai Pembantu Perawatan Kesihatan bagi memantapkan lagi pengetahuan berkenaan jawatan ini. Nak jawab soalan Pembantu Perawatan Kesihatan, ilmu perlu ada!

Secara ringkasnya, tugas Pembantu Perawatan Kesihatan adalah:

Bertanggungjawab membantu melaksanakan tugas-tugas asas berkaitan penjagaan pesakit, penyediaan peralatan, mengambil dan merekodkan data pesakit dan tugas-tugas lain yang seumpamanya.

Tertarik dengan bidang tugas Pembantu Perawatan Kesihatan?

Contoh Soalan PPK (Pembantu Perawatan Kesihatan KKM)

Untuk menyandang jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan, calon perlulah lulus peperiksaan dahulu. Sebab itu penting rujukan contoh soalan PPK. Calon berjaya menjawab soalan PPK dengan baik dan peperiksaan akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.

SOALAN PEPERIKSAAN PPK

Seperti ketetapan pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA), calon hendak mendaftar melalui Sistem SPA9 untuk memohon jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan. Sekiranya terdapat pengambilan bagi jawatan yang dimohon, calon-calon yang memenuhi syarat dan asas tapisan akan dipanggil untuk menduduki peperiksaan secara online.

Soalan peperiksaan Pembantu Perawatan Kesihatan akan diberikan mengikut format pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Jadi, calon dinasihatkan untuk buat semakan dan ambil perhatian dengan makluman peperiksaan masing-masing.

FORMAT SOALAN PEPERIKSAAN PPK

Seperti yang disebutkan di atas, soalan Pembantu Perawatan Kesihatan akan diberikan mengikut format yang ditetapkan. Sehingga kini, bentuk soalan peperiksaan Pembantu Perawatan Kesihatan adalah berbentuk objektif dan pilihan jawapan. Calon perlu menjawab soalan mengikuti seksyen dan soalan Pembantu Perawatan Kesihatan akan memberi beberapa pilihan jawapan bagi setiap soalan.

Calon perlu menunjukkan prestasi yang baik bagi setiap seksyen soalan Pembantu Perawatan Kesihatan bagi melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Kelulusan peperiksaan ini merupakan salah satu daripada syarat lantikan ke skim jawatan tersebut.

Sebelum lihat contoh soalan PPK, jom lihat format soalan terlebih dahulu.

  • Seksyen A: Daya Menyelesaikan Masalah (Matematik)
  • Seksyen B: Kefahaman Bahasa Inggeris

Soalan Pembantu Perawatan Kesihatan Seksyen A: Matematik

Dalam soalan PPK seksyen A, calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan pendekatan seperti berikut:

  • Kemahiran logik
  • Kemahiran Menginterprestasikan Data
  • Konsep Matematik

Jangan terlalu pandang rendah dengan bahagian ini, calon mungkin akan ditanya dalam pelbagai cara termasuk melibatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Persediaan yang boleh dilakukan adalah dengan dapatkan contoh soalan peperiksaan Pembantu Perawatan Kesihatan sebanyak mungkin dan buat latih tubi.

Soalan Pembantu Perawatan Kesihatan Seksyen B: Bahasa Inggeris

Dalam soalan PPK seksyen B, calon akan diuji kemahiran penggunaan bahasa inggeris yang betul. Ia tidak selalu sukar kerana di tahap SPM. Tetapi, jangan pandang ringan untuk bahagian ini.

Soalan Pembantu Perawatan Kesihatan Bahasa Inggeris akan diberi dalam 2 bentuk soalan iaitu soalan berdasarkan petikan yang diberikan dan soalan penggunaan tatabahasa yang betul.

CONTOH SOALAN PPK

Dah baca dan fahamkan format soalan Pembantu Perawatan Kesihatan di atas? Jangan tangguh-tangguh lagi, anda dah boleh mula buat ulangkaji sekarang dengan contoh soalan peperiksaan Pegawai Perawatan Kesihatan yang dikongsikan di bawah.

Contoh Soalan PPK Seksyen A: Matematik

Berikut adalah beberapa contoh soalan peperiksaan Pembantu Perawatan Kesihatan bagi seksyen A, Matematik:

1) Ali memandu keretanya dari Pekan A ke Pekan C dengan melalui Pekan B pada pukul 8.30 a.m. Jarak antara Pekan A dan Pekan B ialah 162km. Dia memandu dengan kelajuan 72km/j dari Pekan A ke Pekan B dan seterusnya dia mengambil masa 2 jam 45 minit untuk tiba di Pekan C. Pada pukul berapakah di tiba di Pekan C?

A. 12.30 p.m
B. 12.50 p.m
C. 01.30 p.m
D. 01.50 p.m

2) Ukuran keliling sebuah taman permainan ialah 300m dan dua jenis pokok bunga di tanam di sekelilingnya dalam jarak setiap 3m 1/4 daripada pokok bunga raya. Berapakah bilangan pokok kertas?

A. 75
B. 30
C. 25
D. 100

3) Terdapat 3 orang calon temuduga untuk jawatan kerani kilang dan kebarangkalian untuk mereka lulus ialah 1/3, 2/5 dan 3/4. Hitungkan kebarangkalian bahawa hanya dua orang daripada mereka sahaja yang lulus

A. 1/5
B. 1/30
C. 3/20
D. 23/60

4) 6 buah tangki air dapat diisi penuh menggunakan 252 baldi air. Setiap tangki dapat menampung 504 liter air. Berapa jumlah isi padu air dalam 8 baldi yang sama?

A. 16000 ml
B. 14000 ml
C. 42000 ml
D. 96000 ml

5) Ali membeli sebuah pembesar suara dengan harga RM990.00. Harga ini telah mendapat diskaun 40% pada harga jual yang asal. Hitungkan harga yang harus dijual oleh Ali pula untuk mendapatkan keuntungan 25% daripada harga jual yang asal.

A. RM1,138.50
B. RM1,237.50
C. RM1,633.50
D. RM2,062.50

6) L dan M ialah 2 titik yang terletak pada meridian yang sama. Latitud L ialah 320 S dan M terletak sejauh 180 ke utara L. Cari latitud L.

A. 140 U
B. 140 S
C. 500 U
D. 500 S

7) Jisim Amir ialah 5/6 jisim Tan, manakala jisim Tan pula dua kali ganda jisim Haiqal. Jisim Haiqam ialah 40.2kg. Berapakah purat jisim Amir dan Haiqal?

A. 53600 g
B. 60300 g
C. 65300 g
D. 73700 g

8) Ainul mempunyai 3 keping wang RM20. 1/5 daripada wangnya digunakan untuk membeli coklat. 3/4 daripada baki wang tersebut digunakan untuk membeli buku. Berapa peratuskah wang Ainul yang tinggal?

A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%

9) Sejumlah 518 biji epal tersedia di atas meja. Ali mengambil 3/7 bahagian manakala Ahmad mengambil 5/14 bahagian daripada jumlah keseluruhan epal tersebut. Berapakah beza bilangan epal Ali dan Ahmad?

A. 14
B. 37
C. 74
D. 111

10) Terdapat 210 ekor ayam di ladang Pak Jamit. Nisbah ayam kepada itik ialah 2:5, manakala nisbah itik kepada lembu ialah 15:2. Berapakah jumlah haiwan di ladang Pak Jamit?

A. 630
B. 735
C. 805
D. 1785

Contoh Soalan PPK Seksyen B: Bahasa Inggeris

Berikut adalah beberapa contoh soalan peperiksaan Pembantu Perawatan Kesihatan bagi seksyen B, Bahasa Inggeris:

1) Chef Wan _____________ a new cook book by October this year.

A. releases
B. will release
C. will have released
D. is releasing

2) You have been to Spain, ____________?

A. have you
B. you have
C. haven’t you
D. had you

3) The sentences below are correct except ________________.

A. His father is his role model. He is the one he looks after to.
B. She didn’t understand the word. So she looked for it in her dictionary
C. We’re is looking forward to visiting Paring once travel ban policy is lifted
D. We have to look ahead and decide what’s best for our business.

4) The newly emerged butterfly dried its wings in the sun and ____________ took its first flight.

A. tremulously
B. reluctantly
C. gloomily
D. steadily

5) It was difficult returning to our _________ life after our weekend high.

A. mundane
B. weary
C. unusual
D. common

6) Above her, a ____________ of bees ____________ around the aromatic fruit trees.

A. swamp, are buzzing
B. family, is buzzing
C. heard. were buzzing
D. bike, was buzzing

7) Choose the correct spelling.

A. Collouquailism
B. Colloquailism
C. Coloquialisme
D. Colloquialism

8) Mia’s excuse wasn’t_________________ at all. Nobody in this neighbourhood believed in the far-fetched story she told.

A. credulous
B. credential
C. credible
D. creditable

9) The whole country is up in __________ about the new tax the government has put on books

A. rage
B. fists
C. arms
D. anger

Read the passage below and choose the best answer from option A, B, C and D.

A debit card also known as a bank card is a plastic payment card that can be used instead of cash when making purchase. It is similar to a credit cards, but unlike a credit card, the money is immediately transferred directly from the cardholder’s bank account when performing a transaction. Some cards might carry a stored value with which payment is made, while most relay a message to the cardholder’s bank to withdraw funds from the payer’s designated bank account. In many countries, the use of debit card has become so widespread that their volume has overtaken or entirely replace cheque and in some instances, cash transactions. Debit cards usually also allow instant withdrawal of cash, acting as an ATM card for this purpose. Merchants may also offer cash back facilities to customers, so that a customer can withdraw cash along with their purchase. Online debit cards require electronic authorization device for every transaction and the debits are reflected in the user’s accounts immediately. The transaction may be additionally secured with the with the personal identification number (PIN) authentication system: some online cards require such authentication for every transaction. The advantages of prepaid debit cards; include being safer than carrying cash, worldwide functionality, not having to worry about paying a credit card bill or going into debt, the opportunity for anyone over the age of 18 to apply and be accepted regardless the credit capability. However, there are some risk in using the debit card.  If the card provider offers an insecure website for letting you check the card’s balance, this could give an attacker access to the card information. If you lose the card and have somehow registered it, you likely lose the memory. And there is a risk that, prolific use of prepaid debit cards could lead data provider companies to miscategorise you in unfortunate ways.

Question:

1) The debit card can only be used under such situation except:

A. There is sufficient amount of money to do the purchase
B. Purchasing is made at the authorized premises
C. The retailer or premises have the device to do the transaction
D. The card is used by other person with acknowledgment of the owner

#TIPS: Untuk soalan jenis petikan seperti ini, calon dikehendaki baca dan fahami petikan yang diberikan untuk menjawab soalan. Jawapan kepada soalan yang dicari adalah berdasarkan petikan tersebut.

Dah dapat gambaran contoh soalan PPK yang dikongsikan di atas? Jumlah soalan tersebut hanyalah sebahagian sahaja. Tidak cukup jika anda hanya ulangkaji dan jadikan contoh soalan PPK di atas sebagai rujukan. Setiap calon diingatkan untuk dapatkan lebih lagi rujukan contoh soalan Pembantu Perawatan Kesihatan untuk memantapkan lagi latih tubi sebagai persediaan.

Semoga berjaya!

Daftar Sebagai Pembaca
Apa Kata Anda Daftar Percuma Sebagai Pembaca & Terima Update Dari Kami Terus Ke INBOX Anda.
Klik Daftar Di Atas & Sahkan Pendaftaran Anda Melalui Yang Anda Akan Terima Sebentar Lagi.

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma