[Terkini] Contoh Soalan Pembantu Pendaftaran KP19 JPN

Tahniah sekiranya anda terpilih untuk duduki ujian peperiksaan bagi jawatan Pembantu Pendaftaran KP19 JPN. Sesungguhnya anda selangkah semakin hampir untuk mendapat jawatan yang diidamkan. Sekiranya anda melepasi tahap peperiksaan, anda akan ke tahap seterusnya iaitu temuduga.

Oleh itu, anda haruslah lakukan yang terbaik dalam peperiksaan online yang akan datang. Nak lakukan yang terbaik pula, persediaan mestilah mantap.

DESKRIPSI TUGAS

Apa tugas seorang Pembantu Pendaftaran Gred KP19?

Memproses permohonan-permohonan Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Sijil Kewarganegaraan, Sijil Perkahwinan dan Penceraian dan Sijil Pindaan Butiran dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Jabatan Pendaftaran Negara, Malaysia.

FORMAT PEPERIKSAAN ONLINE PEMBANTU PENDAFTARAN KP19

Dalam peperiksaan untuk jawatan Pembantu Pendaftaran KP19, calon perlu duduki peperiksaan online yang mengandungi 2 seksyen iaitu daya menyelesaikan masalah dan juga kefahaman bahasa inggeris. Di bahagian daya menyelesaikan masalah, calon perlu tahu dan ingatkan kembali apa yang anda pelajari ketika SPM dahulu. Begitu juga kefahaman bahasa Inggeris yang baru diperkenalkan pada tahun ini.

Seksyen A – Daya Menyelesaikan Masalah

Masa diperuntukkan kepada calon adalah selama 25 minit yang terbahagi kepada 4 bahagian berikut:

  • Penyelesaian Masalah
  • Menginterpretasi Data
  • Soalan Matematik
  • Pemerhatian & Logik

Seksyen B: Bahasa Inggeris

Masa diperuntukkan untuk seksyen ini pula adalah selama 20 minit. Seksyen ini adalah untuk menguji kemahiran bahasa inggeris calon yang bakal menjadi penjawat awam. Ia tidak selalu sukar kerana di tahap SPM. Tetapi, jangan pandang ringan untuk bahagian ini.

Ketahui bentuk-bentuk soalan peperiksaan matematik dan bahasa inggeris jawatan Pembantu Pendaftaran KP19 di perkongsian bawah.

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEMBANTU PENDAFTARAN KP19 JPN

Seksyen A: Daya Menyelesaikan Masalah (Soalan Matematik)

1) Maimunah ialah adik kepada Huda. Selain turut cantik seperti kakaknya, Maimunah juga suka menabung. Dia mempunyai wang sebanyak RM450 di sebuah bank dengan kadar faedah 4.5% setahun. Kirakan tempoh masa tabungan Maimunah untuk mendapat dividen sebanyak RM81.00?

A) 4 tahun
B) 3.5 tahun
C) 5 tahun
D) 4.5 tahun

2) Harga 40 ekor Siakap yang dibeli Manap ialah RM380. Berapakah harga purata seekor Siakap Manap?

A) RM 10.00
B) RM 9.00
C) RM 8.50
D) RM 9.50

3) Encik Kunaselvam membelanjakan 10% daripada pendapat gajinya setiap bulan untuk membayar bil utiliti iaitu RM100. Sekiranya gaji Encik Kunaselvam dinaikkan 50% pada bulan hadapan, berapakan berapakah gaji baru yang akan diperolehinya?

A) RM1000
B) RM1500
C) RM1750
D) RM2000

4) Hermon baru sahaja mendapat pekerjaan sebagai Pembantu Pendaftaran Gred KP19 di JPN. Jadi dia membeli sebuah Sofa dengan harga RM6000 untuk kegunaan peribadi. Potongan sebanyak 6% kerana Hermon membeli dengan mengunakan kupon diskaun. Berapakah harga Sofa selepas menggunakan kupon diskaun?

A) RM5,640.00
B) RM7,540.00
C) RM4,640.00
D) RM5,540.00

5) 27 batang pen biru daripada jumlah 156 kotak pen didapati rosak. Jumlah pen biru yang rosak itu bersamaan dengan 3/4 daripada bilangan sekotak pen. Berapakah jumlah semua pen tersebut?

A) 4056
B) 5616
C) 3159
D) 4082

6) 257 orang ahli Kelab Dart membuat kutipan RM25 setiap orang. 45% daripada jumlah kutipan itu dibelanjakan untuk jamuan akhir tahun, 65% daripada bakinya untuk cenderamata dan RM550 untuk bayaran tempahan jersi kelab. Berapakah baki wang yang tinggal?

A) RM2,010.90
B) RM1,701.60
C) RM1,529.70
D) RM2,079.70

7) Satu guni Beras wangi dibahagikan kepada beberapa bahagian. Jeyaram dan Sivaraj masing-masing mendapat 0.35 dan 0.45 bahagian. Berapakah jisim satu guni beras wangi itu jika Jeyaram mendapat 43.75kg?

A) 100kg
B) 125kg
C) 150kg
D) 160kg

8) Meja M lebih ringan daripada N tetapi lebih berat daripada meja O. Meja P pula lebih berat daripada meja O, tetapi lebih ringan daripada meja M. Susun kedudukan meja-meja tersebut bermula dengan yang paling ringan.

A) O,P,N,M
B) N,M,P,O
C) N,M,O,P
D) O,P,M,N

9) Harga sebuah kereta Exora terpakai ialah RM134,300. Setiap tahun harga Exora itu menyusut sebanyak 15%. Berapakah harga Exora terpakai itu selepas 3 tahun kemudian?

A) RM 114,155
B) RM 97 031
C) RM 82 477
D) RM 70 105

10) Harga sebuah apartment 2 bilik tidur di Bintulu ialah RM330 000. Selepas 5 tahun kemudian harga apartment tersebut meningkat kepada RM450 000. Berapakah peratus peningkatannya?

A) 66.66%
B) 36.36%
C) 33.33%
D) 26.7%

Seksyen B: Kefahaman Bahasa Inggeris

1) Angela has three dogs and two cats. They are all brown, but one of the dogs has spots. His name is Spot.

Which of the following is true?

A) Angela has three animals in total.
B) Angela has more cats than dogs.
C) One of Angela’s cats is black.
D) All of Angela’s dogs have spots.

2) Please read the following sentence.

Once Wawa lifted her pen and made a start, writing the essay became easy.

If we change the start of the sentence to:

Writing the essay became easy..

What will the ending be?

A) after starting.
B) after lifting her pen.
C) once Wawa lifted her pen and made a start.
D) once she lifted her pen and made a start.

3) Where ____________ Merry Goh live?

A. are
B. is
C. do
D. does

4) Hishamsudin ___________________ English, Mandarin and a bit of Arabic.

A. speaks
B. speak
C. speaking
D. is speaking

5) I have only a __________________ Kaamatan cards left to write.

A. few
B. fewer
C. less
D. little

6) Ali didn’t have much money, ______ he got by.

A. since
B. but
C. so
D. for

7) Aidan didn’t have much money, ____ he got by.

A. since
B. but
C. so
D. for

8) Hand saw, bubble levels, claw hammer, chisels. The listed tools are usually used by a___________.

A. mechanic
B. farmer
C. carpenter
D. cobbler

Read the following paragraphs to answer the next four questions (Questions 9 – 10).

Until widespread clearing of land began after 1861, the Tweed Valley, from the beach dunes to the mountains, was covered by dense wetland forests and rainforest. The rainforest had plenty of red cedar, which grew along the river banks and over the floodplains and foothills. Some of these trees were huge, up to sixty metres tall and as much as two thousand years old. Cedar was highly valued for its light weight, rich pink to red colours and interesting grain patterns. The tall trees provided magnificent lengths for the mills. Much early Australian furniture was made from cedar.

The timber of the Tweed Valley was felled close to the river banks and then was tied and floated downstream to the river mouth for shipping to the big cities. The river provided the only means of removing the timber, because the felled trees were so bulky. By the 1870s, the cedar industry was in decline. Land cleared for farming was on the increase and easily obtainable, and large cedar trees were becoming scarce. It was purely an extractive industry, which put nothing back. Given that many original trees were thousands of years old, it would have been hundreds of years before the plantings could have been harvested in any case.

9) Tweed Valley cedar was valued in colonial Australia for all the following reasons EXCEPT

A. the trees were easy to fell and remove.
B. the timber was sought after for furniture making.
C. the timber was light in weight.
D. the timber was prized for its colour and grain variations.
E. the tree trunks were long and straight.

10) Which of the following can we say caused the decline of the cedar industry?

A. Suitable trees closer to the river grew scarce.
B. Clearing for farming land was reducing the rainforest.
C. Felled trees were not replaced.
D. A and B together.
E. B and C together.

Ini merupakan antara beberapa contoh soalan yang akan ditanya semasa peperiksaan online untuk jawatan Pembantu Pendaftaran N19 nanti. Walaubagaimanapun, calon dinasihatkan untuk membuat lebih banyak ulangkaji dan fokus ke dua-dua bahagian.

Semoga bermanfaat!

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma