axis bank horny bhabhi scandal.visit the website xxx videos
yeahporn.top horny man makes al kinds of tricks with shaved wet fur pie.
www.pornforbuddy.com

Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) 2020, Tuntutan Perlindungan Pelajar Percuma

Sesuai dengan perubahan dan kemajuan sistem pendidikan di Malaysia, pelajar – pelajar yang sentiasa terdedah kepada berbagai musibah dan risiko kemalangan amat perlu diberi manfaat perlindungan insurans/takaful bagi membantu mereka atau keluarga mereka bagi menghadapi keadaan yang tidak diduga.

Kementerian Pendidikan Malaysia dengan melantik Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad  melaksanakan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) untuk memberi kemudahan kepada pelajar sekolah di seluruh Malaysia menuntut takaful perlindungan sekiranya berlaku kemalangan di luar jangka.

Ikuti perkongsian di bawah untuk maklumat lebih lanjut mengenai tuntutan TPSM sekiranya pelajar sekolah terlibat kemalangan di luar jangka.

TATACARA TUNTUTAN PAMPASAN

Berikut adalah tatacara membuat tuntutan pampasan dalam skim TPSM:

 1. Notis Pemberitahuan Kemalangan/Tuntutan mestilah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh kemalangan.
 2. Pihak Sekolah / IbuBapa / Murid / Waris boleh mengemukakan tuntutan terus ke Unit Tuntutan TPSM, Ibu Pejabat / Cawangan Takaful Malaysia yang berdekatan melalui pengesahan sekolah dengan menggunakan Borang Tuntutan TPSM.
 3. Borang Tuntutan hendaklah diisikan oleh sekolah berkenaan dengan mendapat pengesahan dan perakuan daripada Pengetua, Guru Besar atau Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) sekolah.
 4. Guru Besar/Pengetua hendaklah memastikan bahawa :
  a. Murid yang menuntut adalah murid yang sah dan berdaftar di sekolah berkenaan.
  b. Tuntutan yang dibuat benar-benar berada di bawah skop perlindungan yang dinyatakan.
 5. Borang Tuntutan hendaklah diisi dengan betul dan tepat.
 6. Semua borang mesti ditandatangani oleh Guru Besar, Pengetua atau Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)
 7. Bayaran manfaat tuntutan akan dimasukkan ke dalam akaun bank penama seperti dalam ”LAMPIRAN A”

DOKUMEN TUNTUTAN PAMPASAN

Pihak Sekolah mesti memastikan borang tuntutan asal serta dokumen-dokumen/salinan sokongan tuntutan mestilah disahkan oleh pihak sekolah sebelum semua dokumen tuntutan ini dihantar secara pos berdaftar/pos laju ke Takaful Malaysia.

i) Tuntutan Kematian Akibat Kemalangan

 1. Lampiran A
 2.  Borang Tuntutan TPSM (diisi lengkap)
 3. Laporan Polis (Kematian kemalangan sahaja)
 4. Salinan Sijil Kematian/Permit Menguburkan
 5. Salinan Sijil Kelahiran, Muka Hadapan Buku Bank/Penyata Bank & Kad Pengenalan Penerima Bayaran Tuntutan Takaful

*Perlu disahkan oleh Pihak Sekolah

ii) Khairat Kematian

 1. Lampiran A
 2. Borang Tuntutan TPSM (diisi lengkap)
 3. Salinan Sijil Kematian/Permit Menguburkan
 4. Salinan Sijil Kelahiran, Muka Hadapan Buku Bank/Penyata Bank & Kad Pengenalan Penerima Bayaran Tuntutan Takaful

*Perlu disahkan oleh Pihak Sekolah

iii) Tuntutan Lumpuh Berkekalan/ Terpisah atau Hilang Anggota

 1. Lampiran A
 2. Borang Tuntutan TPSM (diisi lengkap) bersamasama dokumen sokongan termasuk gambar sebelum dan selepas kemalangan dan Laporan Perubatan/Pakar (kos laporan ditanggung oleh waris).
 3. Laporan Polis
 4. Salinan Sijil Kelahiran, Muka Hadapan Buku Bank/Penyata Bank & Kad Pengenalan Penerima Bayaran Tuntutan Takaful

*Perlu disahkan oleh Pihak Sekolah

iv) Tuntutan Elaun Tunai Hospital

 1. Lampiran A
 2. Borang Tuntutan TPSM (diisi lengkap)
 3. Pengesahan Rawatan / Ward Chit / Discharge Note
 4. Salinan Sijil Kelahiran, Muka Hadapan Buku Bank/Penyata Bank & Kad Pengenalan Penerima Bayaran Tuntutan Takaful

*Perlu disahkan oleh Pihak Sekolah

v) Elaun Kerusi Roda

 1. Lampiran A
 2. Borang Tuntutan TPSM (diisi lengkap) bersama-sama dokumen sokongan termasuk gambar sebelum dan selepas kemalangan dan Laporan Perubatan/Pakar (kos laporan ditanggung oleh waris).
 3. Salinan bil asal pembelian Kerusi Roda
 4. Salinan Sijil Kelahiran, Muka Hadapan Buku Bank/Penyata Bank & Kad Pengenalan Penerima Bayaran Tuntutan Takaful

*Perlu disahkan oleh Pihak Sekolah

PANDUAN MENGISI BORANG DAN TUNTUT TPSM

Berikut adalah langkah-langkah membuat tuntutan TPSM:

 1. Sebelum mengemukakan tuntutan, Guru Besar/Pengetua Sekolah hendaklah memastikan
  perkara-perkara berikut :-
  a. Bahawa murid yang menuntut adalah murid yang sah berdaftar di sekolah berkenaan.
  b. Bahawa tuntutan yang hendak dibuat adalah berhak memperolehi manfaat di bawah TPSM.
 2. Semua Borang Tuntuan hendaklah diisi dengan betul oleh sekolah berkenaan dengan ditandatangani oleh Guru Besar/Pengetua/Guru Hem sekolah terbabit.
 3. Semua dokumen sokongan tuntutan wajib disahkan sebagai salinan asal oleh pihak sekolah (Pengetua/Guru Besar/Guru Hem)
 4. Semua ruang di Borang Tuntutan hendaklah diisi dengan panduan yang betul (dapatkan panduan mengisi borang di bawah)
 5. Semua tuntutan hendaklah disokong dengan dokumen seperti Perkara 2 di atas.
 6. Pengesahan dan perakuan tuntutan hendaklah dibuat oleh Guru Besar/Pengetua Sekolah/PK HEM di ruang V & Lampiran A
 7. Borang Tuntutan yang telah dipenuhkan disertai dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan boleh dikemukakan kepada mana-mana pejabat Cawangan Takaful Malaysia atau dihantar terus kepada :
 • URUSETIA TUNTUTAN TPSM
  Syarikat Takaful Malaysia Berhad,
  Tingkat 19, Blok Utama, Menara Takaful Malaysia,
  No. 4 Jalan Sultan Sulaiman,
  50000 Kuala Lumpur, Malaysia
 • Tel : 603-22681984, Tol Free : 1 800 387180
 • E-mail : csu@takaful-malaysia.com.my

DOWNLOAD BORANG TUNTUTAN DAN PANDUAN ISI BORANG

Pagi pelajar atau ibu bapa yang ingin membuat tuntutan TPSM, anda boleh download borang tuntutan dan panduan isi borang di pautan berikut:

BORANG TUNTUTAN TPSM

PANDUAN ISI BORANG TUNTUTAN

SIJIL TPSM

https://baseofporn.com
https://www.opoptube.com

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma