PISMP 2024: Panduan Semakan Layak Temu Duga dan Ujian Kecergasan Fizikal (UKF)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) 2024 adalah sebuah program yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM).

Program ini bertujuan untuk melatih dan melahirkan bakal guru sekolah rendah yang berkualiti dan profesional di Malaysia. Artikel ini akan membincangkan panduan semakan layak temu duga dan Ujian Kecergasan Fizikal (UKF) serta maklumat penting mengenai PISMP 2024.

Objektif PISMP

 1. Meningkatkan Kualiti Pendidikan:
  • Melahirkan guru yang kompeten, berkemahiran tinggi, dan berpengetahuan luas dalam bidang pendidikan.
 2. Menyediakan Pendidikan Holistik:
  • Membentuk guru yang mampu mengajar dengan pendekatan yang holistik, inklusif, dan berkesan dalam bilik darjah.
 3. Memenuhi Keperluan Tenaga Pengajar:
  • Memenuhi keperluan tenaga pengajar di sekolah rendah seluruh Malaysia dengan menyediakan guru yang terlatih dan berkelayakan.

Struktur Program

 1. Tempoh Pengajian:
  • Program ini dijalankan selama empat tahun, merangkumi latihan teori dan praktikal.
 2. Kurikulum:
  • Kurikulum PISMP merangkumi pelbagai aspek pendidikan seperti pedagogi, psikologi pendidikan, kaedah pengajaran, dan latihan praktikum di sekolah.
 3. Ujian Kecergasan Fizikal (UKF):
  • Calon perlu melalui Ujian Kecergasan Fizikal untuk memastikan mereka mempunyai tahap kecergasan yang mencukupi untuk mengendalikan tugas sebagai seorang guru.

Syarat Kemasukan

 1. Akademik:
  • Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan pencapaian yang baik.
 2. Kelayakan Tambahan:
  • Mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pendidikan dan pengajaran.
  • Lulus temu duga dan Ujian Kecergasan Fizikal.

Proses Permohonan

 1. Permohonan Dalam Talian:
 2. Semakan Layak:
  • Semakan kelayakan untuk menghadiri temu duga dan UKF akan diumumkan pada tarikh yang ditetapkan.
 3. Temu Duga dan UKF:
  • Calon yang layak akan dipanggil untuk sesi temu duga dan menjalani Ujian Kecergasan Fizikal.
 4. Keputusan:
  • Keputusan penerimaan ke program akan diumumkan setelah semua proses penilaian selesai.

Peluang Kerjaya

 • Graduan PISMP akan ditempatkan sebagai guru tetap di sekolah rendah seluruh Malaysia. Mereka berpeluang untuk menyumbang kepada perkembangan pendidikan negara dan membina kerjaya yang stabil dan bermakna dalam bidang pendidikan.

Panduan Semakan Layak Temu Duga dan Ujian Kecergasan Fizikal (UKF)

Tarikh Semakan: 13 Jun 2024
Waktu Mula: 5:00 petang
Laman Web: https://pismp.moe.gov.my

Langkah-Langkah Semakan:

 1. Persediaan Awal:
  • Pastikan anda mempunyai akses kepada internet dan peranti seperti komputer atau telefon pintar.
  • Sediakan maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan dan nombor calon SPM atau STAM.
 2. Lawati Laman Web:
 3. Proses Semakan:
  • Masukkan maklumat yang diperlukan seperti nombor kad pengenalan dan nombor calon.
  • Ikuti arahan yang diberikan untuk melihat keputusan kelayakan anda.
 4. Catat Keputusan:
  • Setelah melihat keputusan, catat atau simpan keputusan tersebut untuk rujukan masa hadapan.
  • Jika anda layak, pastikan untuk mengetahui tarikh dan tempat temu duga serta Ujian Kecergasan Fizikal (UKF).
 5. Semakan Semula SPM:
  • Calon yang telah menerima keputusan semakan semula SPM sebelum 9 Jun 2024 boleh menyemak keputusan layak temu duga dan UKF pada 17 Julai 2024 bermula pukul 5 petang.

Perhatian:

 • Sentiasa rujuk laman sesawang PISMP (https://pismp.moe.gov.my) untuk sebarang maklumat terkini dan sebarang perubahan yang mungkin berlaku.

Dengan panduan ini, diharapkan calon-calon dapat membuat semakan dengan mudah dan memastikan persiapan yang diperlukan untuk sesi temu duga dan ujian kecergasan fizikal. PISMP 2024 adalah peluang terbaik bagi mereka yang berminat untuk menjadi pendidik dan ingin menyumbang kepada pembangunan generasi muda Malaysia.

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma