Perbezaan Antara IKM dan KKTM, Mana Pilihan Terbaik

Setelah tamat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), pelajar mempunyai pelbagai pilihan untuk melanjutkan pelajaran mereka. Antara pilihan yang popular adalah Institut Kemahiran MARA (IKM) dan Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM).

Kedua-dua institusi ini menawarkan program yang berfokuskan kemahiran, namun terdapat perbezaan yang ketara antara kedua-duanya.

Artikel ini akan membincangkan perbezaan antara IKM dan KKTM, serta memberikan panduan kepada pelajar dan ibu bapa untuk membuat pilihan yang terbaik.

Sejarah Penubuhan IKM dan KKTM

Institut Kemahiran MARA (IKM)

Institut Kemahiran MARA (IKM) ditubuhkan pada tahun 1968 oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA) dengan tujuan untuk menyediakan latihan kemahiran kepada belia-belia Bumiputera.

Penubuhan IKM adalah sebahagian daripada usaha kerajaan Malaysia untuk membangunkan modal insan yang berkemahiran tinggi bagi menyokong pembangunan industri negara.

Dengan menyediakan latihan dalam bidang teknikal dan vokasional, IKM membantu meningkatkan kebolehpasaran graduan dan mengurangkan kadar pengangguran di kalangan belia.

Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM)

Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) pula ditubuhkan pada tahun 2001 sebagai institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program diploma lanjutan dan ijazah dalam bidang teknikal yang lebih spesifik.

KKTM bertujuan untuk melahirkan graduan yang bukan sahaja berkemahiran tetapi juga mempunyai pengetahuan teori yang mendalam dan inovatif. KKTM berfungsi sebagai platform untuk pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan mengembangkan kemahiran mereka dalam bidang teknikal.

Institut Kemahiran MARA (IKM)

IKM adalah institusi yang menawarkan latihan kemahiran teknikal dan vokasional kepada pelajar lepasan SPM. Antara ciri-ciri utama IKM adalah:

 1. Program Ditawarkan: IKM menawarkan program sijil dan diploma dalam bidang teknikal seperti kejuruteraan mekanikal, elektrik, automotif, dan teknologi maklumat. Program ini lebih berfokus kepada latihan praktikal yang membolehkan pelajar memperoleh kemahiran yang diperlukan dalam industri.
 2. Tempoh Pengajian: Program sijil di IKM biasanya mengambil masa antara 1 hingga 2 tahun, manakala program diploma boleh mengambil masa sehingga 3 tahun.
 3. Kos Pengajian: IKM menawarkan yuran pengajian yang berpatutan, dan pelajar juga boleh memohon pelbagai bentuk bantuan kewangan seperti pinjaman MARA dan biasiswa.
 4. Peluang Pekerjaan: Graduan IKM mempunyai peluang yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan dalam industri teknikal. Latihan praktikal yang diterima membolehkan mereka menjadi pekerja yang berkemahiran tinggi dan siap bekerja sebaik sahaja tamat pengajian.
 5. Peluang Sambung Belajar: Pelajar lepasan IKM mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat diploma lanjutan atau ijazah di institusi seperti KKTM atau universiti-universiti teknikal lain di dalam dan luar negara. Contoh institusi untuk sambung belajar termasuk Universiti Kuala Lumpur (UniKL), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), dan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).

Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM)

KKTM pula adalah institusi yang menawarkan program pengajian yang lebih tinggi dan lebih khusus berbanding IKM. Antara ciri-ciri utama KKTM adalah:

 1. Program Ditawarkan: KKTM menawarkan program diploma lanjutan dan ijazah dalam bidang teknikal yang lebih spesifik seperti teknologi pembuatan, bioteknologi, dan teknologi maklumat. Program ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang bukan sahaja berkemahiran tetapi juga mempunyai pengetahuan teori yang mendalam.
 2. Tempoh Pengajian: Program diploma lanjutan di KKTM biasanya mengambil masa antara 2 hingga 3 tahun, manakala program ijazah boleh mengambil masa sehingga 4 tahun.
 3. Kos Pengajian: Walaupun kos pengajian di KKTM mungkin lebih tinggi berbanding IKM, pelajar masih boleh memohon bantuan kewangan seperti pinjaman MARA dan biasiswa untuk meringankan beban kewangan.
 4. Peluang Pekerjaan: Graduan KKTM biasanya mempunyai peluang yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan dalam sektor teknikal yang lebih tinggi dan spesifik. Mereka juga berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi seperti ijazah sarjana dan doktor falsafah.
 5. Peluang Sambung Belajar: Graduan KKTM mempunyai peluang yang luas untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana dan doktor falsafah di universiti-universiti ternama di dalam dan luar negara. Peluang ini terbuka luas terutama dalam bidang yang mempunyai permintaan tinggi di pasaran kerja. Contoh institusi untuk sambung belajar termasuk Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Putra Malaysia (UPM), dan universiti-universiti di luar negara seperti di United Kingdom dan Australia.

Mana Pilihan Terbaik?

Pemilihan antara IKM dan KKTM bergantung kepada beberapa faktor seperti minat, matlamat jangka panjang, dan keperluan individu pelajar. Berikut adalah beberapa panduan untuk membantu membuat pilihan:

 1. Minat dan Kemahiran: Jika pelajar berminat untuk segera bekerja dalam bidang teknikal dan lebih suka latihan praktikal, IKM mungkin pilihan yang lebih baik. Namun, jika pelajar berminat untuk mendalami pengetahuan teori dan mempunyai matlamat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, KKTM adalah pilihan yang lebih sesuai.
 2. Matlamat Jangka Panjang: Pelajar yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan cepat selepas tamat pengajian boleh memilih IKM, manakala pelajar yang bercita-cita untuk mendapatkan jawatan yang lebih tinggi dan khusus dalam industri boleh memilih KKTM.
 3. Keperluan Kewangan: IKM menawarkan kos pengajian yang lebih rendah berbanding KKTM, namun bantuan kewangan seperti pinjaman MARA dan biasiswa boleh membantu meringankan beban kewangan di kedua-dua institusi.

Contoh Kejayaan Bekas Pelajar IKM dan KKTM

Berikut adalah beberapa perkongsian kejayaan bekas pelajar IKM dan KKTM yang diambil dari Facebook:

 1. IKM
  • Mohd Farid, Graduan IKM Johor Bahru (2018): “Setelah tamat pengajian dalam bidang Kejuruteraan Automotif di IKM Johor Bahru, saya berjaya mendapat pekerjaan sebagai juruteknik di sebuah syarikat automotif terkemuka. Pengalaman dan latihan praktikal yang saya peroleh di IKM sangat membantu dalam kerjaya saya sekarang. Saya amat berterima kasih kepada semua pensyarah yang telah membimbing saya sepanjang pengajian.”
 2. KKTM
  • Siti Aisyah, Graduan KKTM Ledang (2019): “KKTM Ledang memberikan saya peluang untuk mendalami bidang Bioteknologi. Selepas tamat pengajian, saya melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di sebuah universiti tempatan. Kini, saya bekerja sebagai penyelidik di sebuah makmal bioteknologi. KKTM bukan sahaja memberikan pengetahuan teori yang mendalam tetapi juga latihan praktikal yang berguna.”

IKM dan KKTM masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pelajar dan ibu bapa perlu mempertimbangkan minat, matlamat jangka panjang, dan keperluan kewangan sebelum membuat keputusan.

Dengan maklumat yang tepat dan pertimbangan yang teliti, pelajar dapat membuat pilihan yang terbaik untuk masa depan mereka

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma