Cara Mohon Jawatan Pengurus Projek PERKESO Dengan Kelayakan Degree, Gaji Minima RM5,600

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) ditubuhkan pada tahun 1071 bagi menguatkuasa, mentadbir dan melaksana Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Peraturan-peraturan (AM) Keselamatan Sosial Pekerja 1971, Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2018 (Akta 789) dan sebuah Pusat Rehabilitasi di Melaka.

Warganegara Malaysia yang berkelayakan, memiliki daya kepimpinan yang dinamik, kompeten dan inovatif serta memulakan satu kerjaya di suasana yang baru dan berdaya saing adalah dijemput untuk menyertai PERKESO dengan memohon jawatan yang ditawarkan.

Ikuti perkongsian di bawah untuk maklumat lanjut jawatan ditawarkan dan panduan buat permohonan.

MAKLUMAT JAWATAN

 • Majikan: Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
 • Taraf Jawatan: Tetap/ Kontrak
 • Nama jawatan:  Pengurus Projek Gred 24 Skim Juruanalisa Sistem
 • Lingkungan gaji: Minimum RM5,600 Maksimum RM15,900
 • Tarikh tutup: 21 Februari 2022

SYARAT KELAYAKAN

Calon-calon bagi lantikan hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia yang memiliki kelayakan seperti berikut:

 • Umur calon mestilah tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan;
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Sains Komputer,
 • Teknologi Maklumat atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
 • Lulus Bahasa Malaysia (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
 • Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman dalam pengurusan projek IT;
 • Bermotivasi tinggi dan boleh bekerja dalam satu pasukan; dan
 • Bersedia untuk berkhidmat dan bertugas di Ibu Pejabat PERKESO.

DESKRIPSI TUGAS

Berikut adalah tanggungjawab Pengurus Projek dalam Skim Juruanalisa Sistem PERKESO:

 • Merancang, membangun dan melaksana perkhidmatan sokongan teknikal ICT yang meliputi kesemua perisian teras dan sokongan PERKESO serta perkakasan dan peralatan seperti server, komputer peribadi, pencetak dan pengimbas.
 • Memastikan laporan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan disalurkan kepada unit ICT yang berkaitan atau pembekal bagi tindakan selanjutnya.
 • Memantau dan mengambil tindakan susulan penyelesaian oleh pembekal dari semasa ke semasa sehingga permasalahan diselesaikan.
 • Bertanggung jawab untuk menguruskan dan menyokong dalam bidang pengurusan program/projek secara berkesan berdasarkan skop, garis masa yang ditetapkan, kelulusan bajet, menepati piawaian dan pematuhan kepada Garis Panduan Pengurusan Projek ICT PERKESO (PPrIPKS).
 • Melaksanakan perkhidmatan bagi semua program/projek termasuk pengurusan pembekal, pengurusan isu, pengurusan risiko, pengurusan kewangan, pengurusan serahan, pengurusan sumber, pelaksanaan sistem, penerimaan dan laporan.
 • Memantau keberkesanan penghantaran, dan menjejaki semua aktiviti program/projek dan bajet bagi sokongan dan perkhidmatan dengan jayanya secara sistematik.
 • Bekerjasama dengan pemegang taruh untuk memastikan semua keperluan dipenuhi.
 • Mengurus program/ projek dan keperluan perubahan perkhidmatan serta pengurusan skop dengan pemegang taruh sepanjang kitaran hayat perlaksanaan projek dengan efisien.
 • Memastikan setiap fasa program/projek dilaksanakan dengan lancar dan cekap sehingga tahap pengurusan penutupan projek tanpa kesan yang tidak diingini ke atas kepuasan pemegang taruh.
 • Boleh menguruskan program/projek dengan menggunakan praktis pengurusan projek, sokongan dan perkhidmatan berdasarkan metodologi atau rangka kerja yang berbeza (contoh: Waterfall, Agile, Scrum).
 • Memahami dan mematuhi semua proses dalaman yang mengawal penghantaran program/projek serta khidmat sokongan dalam pengurusan projek.
 • Menyediakan keperluan pemindahan pengetahuan kepada pengganti, tidak terhad kepada dokumentasi penyerahan dan latihan semasa kerja.
 • Memberi maklum balas yang membina untuk penambahbaikan berkaitan praktis pengurusan projek, samada cadangan bertulis atau lisan kepada pengurusan, mesyuarat Jawatankuasa dan laporan status projek

CARA MOHON

Individu yang berminat untuk mohon jawatan yang ditawarkan boleh buat permohonan selewat-lewatnya 21 Februari 2022. Permohonan boleh dikemukakan secara atas talian melalui pautan berikut:

Calon-calon yang disenarai pendek dan layak selepas tapisan sahaja akan dihubungi untuk urusan temuduga. Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. Tiada makluman bersurat akan dikeluarkan oleh pihak PERKESO bagi permohonan yang tidak berjaya.

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma