Isu Beg Berat Murid Sekolah: 7 Pendekatan Yang Akan Dilaksanakan Oleh KPM

Isu berkaitan beg berat murid merupakan isu yang telah berlarutan sekian lama. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menjalankan tiga kajian utama berkaitan beg berat. Hasil daripada kajian yang dilaksanakan, KPM telah mengambil pelbagai tindakan bagi menangani isu berkenaan.

Sebanyak 7 pendekatan dan ketetapan digariskan yang akan dilaksanakan oleh KPM bagi meringankan beban beg berat murid ke sekolah selepas ini dengan harapan memberi kesenangan kepada murid sekolah di seluruh Malaysia khususnya murid Tahap 1 di sekolah rendah.

Nak tahu pendekatan yang telah digariskan dan akan dilaksanakan oleh KPM bagi menangani isu beg berat murid, ikuti perkongsian di bawah.

ISU BEG BERAT MURID SEKOLAH

KPM telah memperincikan secara mendalam perkara berkaitan isu beg berat dan merangka satu penyelesaian yang holistik bagi menangani isu tersebut secara tuntas. Berdasarkan penelitian ke atas maklum balas yang diperoleh, isu beg berat adalah kritikal dalam kalangan murid sekolah rendah khususnya Tahap 1 iaitu Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3.

Bagi memantau pelaksanaan pendekatan menangani isu beg berat murid, KPM telah:

  • Menubuhkan sebuah pasukan petugas yang akan melaporkan secara berkala pelaksanaan inisiatif untuk mengurangkan beban beg berat murid
  • Terus meningkatkan kerjasama erat dengan ibu bapa/penjaga bagi membantu menangani masalah beg berat murid, khususnya dalam memastikan murid membawa buku mengikut jadual ditetapkan
  • Sesi libat urus dengan PIBG akan turut ditingkatkan

7 PENDEKATAN KPM BAGI MENANGANI ISU BEG BERAT MURID

Oleh yang demikian, bagi menangani isu beg berat murid, antara ketetapan KPM yang akan dilaksanakan segera adalah seperti berikut:

1. Penyediaan Lokar

KPM akan menyediakan lokar di sekolah rendah secara berfasa. Fasa 1 akan melibatkan penyediaan lokar untuk murid Tahap 1 iaitu Tahun 1, Tahun 2 & Tahun 3 di sekolah rendah yang beroperasi secara dua sesi.

Bagi Fasa 2 pula, penyediaan lokar akan diperluaskan kepada murid Tahap 2, iaitu Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6 di sekolah rendah yang beroperasi secara dua sesi. Pelaksanaan dijangka pada tahun 2023.

Bagi sekolah satu sesi pula, murid akan menyimpan buku di dalam laci meja di bilik darjah masing-masing.

2. Penyusunan Semula Jadual Waktu

Melaksanakan jadual waktu yang mengandungi tiga hingga empat mata pelajaran sehari, mengikut kaedah dan pelaksanaan yang sesuai terutama aspek pemberatan subjek, ketersediaan guru dan sesi persekolahan.

Disamping itu, sekolah akan diberi kelonggaran untuk menyediakan jadual waktu mengikut kitaran minggu sebagaimana yang sedang dilaksanakan oleh sebilangan sekolah bawah KPM.

3. Buku Latihan

Bilangan buku latihan hendaklah tidak melebihi dua buah buku bagi setiap mata pelajaran pada satu satu masa. Setiap buku latihan hendaklah tidak melebihi 80 muka surat.

4. Buku Aktiviti dan Buku Kerja

Murid hanya dibenarkan untuk menggunakan buku aktiviti yang disediakan oleh KPM manakala buku kerja hanya boleh digunakan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran (PdP).

5. Buku Teks Digital

Penerbitan baharu buku teks digital dalam format digital secara berterusan. Sehingga kini, sebanyak 692 judul buku teks digital telah dimuat naik dalam pelantar Digital Educational Learning Initiative Malaysia (DELIMa). Murid yang mempunyai peranti boleh mengakses buku teks digital melalui pelantar DELIMa.

6. Pendekatan PdP

Guru digalakkan menggunakan pendekatan PdP berpusatkan murid iaitu pembelajaran bertema, modular, pembelajaran berasaskan projek, simulasi amali (virtual lab) atau pembelajaran terbeza.

7. Kerjasama Dengan JAKIM

Kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) juga diadakan dari aspek penyelarasan  uniform agar murid diberi kelonggaran untuk memakai uniform sekolah masing-masing semasa sesi persekolahan KAFA.

Bagi memastikan setiap pendekatan dilaksanakan sebaiknya bagi mencapai matlamat untuk mengurangkan isu beg berat, KPM akan memantau rapi pelaksanaan semua pendekatan yang ditetapkan oleh KPM. Pemantauan ini akan dilaksanakan oleh sebuah pasukan petugas yang akan melaporkan secara berkala pelaksanaan inisiatif untuk mengurangkan beban beg berat murid.

Selain itu, KPM juga akan terus meningkatkan kerjasama erat dengan ibu bapa/ penjaga bagi membantu menangani masalah beg berat murid khususnya dalam memastikan murid membawa buku mengikut jadual ditetapkan. Di samping itu, sesi libat urus dengan Persatuan Ibu Bapa dan guru (PIBG) akan turut ditingkatkan sebagai satu pendekatan pemantauan.

KPM sentiasa komited untuk terus melakukan yang terbaik.

Daftar Sebagai Pembaca
Apa Kata Anda Daftar Percuma Sebagai Pembaca & Terima Update Dari Kami Terus Ke INBOX Anda.
Klik Daftar Di Atas & Sahkan Pendaftaran Anda Melalui Yang Anda Akan Terima Sebentar Lagi.

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma