Cara Mohon Jawatan Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41 di Kementerian Sumber Manusia

Kementerian Sumber Manusia bertanggungjawab dalam mengurus dan melaksanakan dasar-dasar berkaitan tenaga kerja di Malaysia. Dengan misi untuk memperkasa tenaga kerja negara, kementerian ini memastikan hak-hak pekerja terjaga dan menyediakan persekitaran kerja yang kondusif untuk semua.

Peluang Kerjaya Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41

Kementerian Sumber Manusia kini menawarkan peluang untuk menyertai perkhidmatan awam sebagai Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41. Jawatan ini memainkan peranan penting dalam menguruskan hubungan antara pekerja dan majikan serta memastikan kepentingan kedua-dua pihak dilindungi.

Senarai Kekosongan Jawatan dan Simpanan Calon

 • Semenanjung Malaysia: Terdapat 29 kekosongan jawatan Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41 yang ditawarkan. Selain itu, terdapat simpanan sebanyak 60 calon.

 • Sarawak: Terdapat 2 kekosongan jawatan Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41 yang ditawarkan di Sarawak dengan simpanan sebanyak 20 calon.

Cara Membuat Permohonan

Permohonan untuk jawatan ini boleh dilakukan secara dalam talian melalui laman web Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA9). Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat permohonan:

 1. Daftar Akaun SPA9: Jika belum mempunyai akaun, daftar di laman web SPA9.
 2. Log Masuk Akaun: Masuk ke akaun dengan menggunakan ID dan kata laluan yang telah didaftarkan.
 3. Isi Borang Permohonan: Lengkapkan borang dengan maklumat peribadi, kelayakan akademik, dan pengalaman kerja yang diperlukan.
 4. Pilih Jawatan: Pilih jawatan “Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41” dari senarai jawatan yang tersedia.
 5. Kemukakan Permohonan: Hantar permohonan sebelum tarikh tutup iklan pada 26 Jun 2024, pukul 11:59 malam.

Kelayakan Akademik dan Syarat Permohonan

Calon yang ingin memohon perlu memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan seperti Undang-Undang, Pengurusan Sumber Manusia, Ekonomi, Psikologi, dan lain-lain bidang yang disenaraikan dalam iklan. Maklumat lanjut mengenai syarat lantikan, gaji, dan tugas-tugas jawatan boleh didapati melalui Laman Web EZSkim JPA.

Kelayakan Tambahan untuk Calon di Sarawak

Untuk calon yang memohon di Sarawak, hanya calon atau ibu atau bapa calon yang lahir di Sarawak atau beralamat di Sarawak sahaja layak memohon bagi urusan ini.

Manfaat dan Kelebihan Memohon Jawatan Ini

 1. Peluang untuk Menyumbang: Menyertai Kementerian Sumber Manusia memberi peluang untuk terlibat secara langsung dalam pengurusan sumber manusia dan menyumbang kepada kesejahteraan pekerja di Malaysia.
 2. Kerjaya yang Stabil: Jawatan dalam sektor awam menawarkan kestabilan kerjaya, faedah pencen, dan kemudahan kesihatan.
 3. Pengalaman Profesional yang Luas: Jawatan ini memberikan pengalaman berharga dalam bidang hubungan industri, yang boleh meningkatkan prospek kerjaya masa hadapan.

Bidang Tugas Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41

 1. Pengurusan Aduan dan Pertikaian
  • Menyiasat dan menyelesaikan aduan serta pertikaian yang timbul antara majikan dan pekerja.
  • Contoh: Menangani aduan pekerja mengenai penindasan oleh majikan dengan menyiasat aduan tersebut dan menyediakan laporan penyelesaian yang adil.
 2. Perundingan Kolektif
  • Mengendalikan rundingan antara majikan dan kesatuan sekerja mengenai terma dan syarat pekerjaan.
  • Contoh: Mengadakan mesyuarat dengan wakil kesatuan sekerja untuk membincangkan kenaikan gaji tahunan bagi pekerja dan menyediakan perjanjian bertulis mengenai keputusan yang dicapai.
 3. Pemantauan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Buruh
  • Memastikan majikan dan pekerja mematuhi undang-undang buruh dan peraturan yang berkaitan.
  • Contoh: Melakukan audit tahunan di kilang untuk memastikan semua pekerja menerima gaji minima seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.
 4. Pembangunan dan Latihan Sumber Manusia
  • Merancang dan mengurus program latihan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja.
  • Contoh: Menguruskan sesi latihan mengenai hak-hak pekerja dan tanggungjawab majikan di tempat kerja untuk pekerja baru.
 5. Promosi Harmoni Industri
  • Membangunkan strategi untuk mempromosikan hubungan kerja yang harmoni antara majikan dan pekerja.
  • Contoh: Menjalankan kajian kepuasan pekerja di sebuah syarikat untuk mengenal pasti masalah hubungan kerja dan mencadangkan langkah-langkah untuk memperbaiki suasana kerja.
 6. Penilaian Prestasi Pekerja
  • Mengurus dan menyelaras penilaian prestasi pekerja.
  • Contoh: Menyelaraskan proses penilaian tahunan untuk semua pekerja di jabatan, memberikan maklum balas mengenai prestasi mereka, dan merancang program peningkatan kemahiran bagi yang memerlukan.
 7. Konsultasi dan Nasihat
  • Memberikan nasihat dan konsultasi kepada majikan dan pekerja mengenai isu-isu perhubungan perusahaan.
  • Contoh: Memberikan nasihat kepada seorang majikan mengenai cara yang betul untuk menjalankan proses pemberhentian pekerja mengikut undang-undang buruh yang berlaku.

Contoh Lengkap Tugas Harian Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41

Minggu 1:

 • Mengendalikan aduan daripada sekumpulan pekerja di sebuah kilang mengenai kelewatan pembayaran gaji. Menyiasat aduan tersebut dengan mengadakan pertemuan bersama pengurusan kilang dan pekerja yang terlibat.
 • Mengaturkan mesyuarat perundingan kolektif antara majikan dan kesatuan sekerja untuk membincangkan syarat-syarat kerja yang baru.

Minggu 2:

 • Melakukan pemeriksaan berkala di sebuah syarikat pembinaan untuk memastikan syarikat mematuhi peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
 • Mengadakan bengkel mengenai undang-undang buruh untuk pekerja baru di sektor perkilangan.

Minggu 3:

 • Menjalankan kajian kepuasan pekerja di sebuah syarikat perkhidmatan dan menyediakan laporan yang mengandungi cadangan untuk meningkatkan hubungan industri.
 • Menyelaraskan sesi latihan mengenai peningkatan produktiviti dan pengurusan stres di tempat kerja.

Minggu 4:

 • Mengadakan sesi konsultasi dengan seorang majikan yang ingin memberhentikan pekerjanya secara sah dan memberikan nasihat mengenai prosedur yang betul.
 • Menyediakan laporan bulanan mengenai semua aktiviti dan pencapaian kepada pihak atasan.

Maklumat Tambahan dan Rujukan

Untuk maklumat lanjut mengenai syarat lantikan, gaji, dan tugas-tugas jawatan, sila rujuk:

Peluang ini merupakan satu langkah kerjaya yang sangat baik bagi mereka yang berminat dalam bidang perhubungan perusahaan dan ingin menyumbang kepada pembangunan sumber manusia di Malaysia. Pastikan anda memenuhi semua syarat dan hantar permohonan sebelum tarikh tutup yang dinyatakan.Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma