axis bank horny bhabhi scandal.visit the website xxx videos
yeahporn.top horny man makes al kinds of tricks with shaved wet fur pie.
www.pornforbuddy.com

Ini 8 Golongan Yang Benar-benar Layak Terima Zakat

Zakat adalah Fardhu Ain ke atas setiap umat Islam yang memenuhi segala syarat-syarat wajib. Seperti yang diperjelaskan oleh Lembaga Zakat Selangor, seseorang muslim yang mengingkari kefardhuan zakat boleh mengakibatkan murtad. Manakala individu muslim yang meninggalkan zakat tanpa mengingkari kewajipannya adalah berdosa besar.

Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menguruskan kutipan dan agihan zakat kepada golongan yang benar-benar layak untuk terima. Salah satu tujuan zakat adalah untuk mengaguuhkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada.

Golongan mana yang di kategorikan dalam golongan yang layak menerima zakat ataupun asnaf? Ikuti perkongsian di bawah untuk kenali 8 golongan yang benar-benar layak untuk terima zakat.

8 GOLONGAN YANG LAYAK MENERIMA ZAKAT

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang menguruskannya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”. (Surah At-Taubah : 60)

Daripada ayat di atas, Allah S.W.T telah menggariskan lapan asnaf yang berhak menerima zakat, iaitu:

 1. Fakir
 2. Miskin
 3. Amil
 4. Muallaf
 5. Ar-Riqab
 6. Al-Gharimin
 7. Fisabillah
 8. Ibnussabil

KRITERIA SEBENAR ASNAF

Bagi memastikan kritera-kriteria sebenar asnaf ini, pengurusan Agihan Zakat telah menetapkan berpandukan kepada takrif asnaf sebagaimana berikut:

Fakir

Fakir ialah orang Islam yang tiada harta atau pendapatan, atau ada harta atau pendapatan tetapi tidak mencapai 50% untuk memenuhi keperluan asasi diri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya.

Miskin

Miskin ialah orang Islam yang mempunyai harta atau pendapatan yang hanya boleh menampung lebih 50%, tetapi tidak mencapai 100 % untuk memenuhi keperluan asasi diri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya.

Amil

Amil ialah individu atau organisasi yang dilantik oleh MAIDAM yang bertanggungjawab menjalankan kerja-kerja urusan pungutan dan agihan zakat.

Muallaf

Muallaf ialah seseorang yang dijinakkan hatinya dan telah memeluk agama Islam, tetapi tahap keimanannya masih lemah. Ianya dibahagi kepada dua iaitu:

a) Beragama Islam

 • Baru memeluk islam
 • Ketua-ketua kaum Islam yang baik hubungan dengan ketua-ketua bukan Islam yang sejawatan atau sama taraf dengannya.
 • Ketua-ketua kaun Islam yang masih lemah iman tetapi masih ditaati oleh orang-orang di bawah pimpinannya
 • Orang-orang Islam yang tinggal di perbatasan yang berhampiran dengan negara musuh

b) Bukan beragama Islam

 • Boleh dipujuk supaya masuk Islam
 • Boleh dipujuk supaya tidak merbahaya kepada orang Islam

Ar-Riqab

Memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan dan penaklukan sama ada dari segi cengkaman fizikal atau mental seperti cengkaman kejahilan dan terbelenggu di bawah kawalan orang-orang tertentu.

Al-Gharimin

Golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga dan tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera yang dibenarkan oleh hukum Syarak.

Fisabillah

Mana-mana orang atau pihak yang melibatkan diri dalam suatu aktiviti untuk menegak, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam serta kebajikannya.

Ibnussabil

Mana-mana orang dalam perjalanan bagi maksud-maksud yang diluluskan oleh hukum Syarak dari mana-mana jua negeri atau negara yang memerlukan bantuan:

 • Putus bekalan dalam perjalanannya
 • Tidak dapat memanfaatkan hartanya untuk meneruskan perjalanan
 • Memerlukan kemudahan asas dalam masalah perjalanan
 • Ditinggalkan dalam perjalanan

Bagi yang berkemampuan, cukup syarat wajib zakat dan tidak tergolong dalam golongan asnaf yang dinyatakan di atas, pastikan anda tunaikan kewajipan anda ya! Untuk maklumat lanjut mengenai bantuan zakat yang ditawarkan oleh lembaga zakat setiap negeri, anda boleh rujuk di laman web lembaga zakat negeri masing-masing.

Sumber

https://baseofporn.com
https://www.opoptube.com

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma