Garis Panduan Permohonan Pertukaran Guru Di Sekolah & Kolej Vokasional KPM

Garis Panduan Permohonan Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Sekolah dan Kolej Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia ini disediakan sebagai rujukan kepada Pengetua/Guru Besar dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang berkhidmat di sekolah dan kolej vokasional di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Garis panduan ini adalah untuk memastikan urusan pertukaran PPP dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan melalui Modul e-GTukar.

Permohonan pertukaran oleh PPP melalui Modul e-GTukar telah mula dilaksanakan pada tahun 2008. Modul e-GTukar ini sentiasa ditambah baik berdasarkan kepada keperluan dan kepentingan semasa.

OBJEKTIF GARIS PANDUAN

Garis panduan pertukaran ini adalah untuk:

 • Memberi kemudahan kepada PPP dalam urusan pertukaran
 • Memberi peluang kepada PPP untuk berkhidmat di negeri atau daerah yang dimohon; dan
 • Memelihara etika PPP dalam urusan pertukaran

PRINSIP ASAS PERTUKARAN

Bagi tujuan pertimbangan kelulusan permohonan pertukaran PPP, 3 prinsip asas yang perlu dipenuhi adalah seperti berikut:

 1. Kekosongan Jawatan
  – Kelulusan permohonan pertukaran adalah tertakluk kepada kekosongan jawatan di negeri atau daerah yang dimohon
 2. Keperluan Opsyen
  – Kelulusan permohonan pertukaran adalah tertakluk kepada keperluan opsyen di negeri atau daerah yang dimohon.
 3. Kepentingan dan Keperluan Perkhidmatan
  – Kelulusan permohonan pertukaran adalah mengambil kira kepakaran dan keperluan di sekolah atau kolej vokasional, khususnya bagi PPP yang mengajar mata pelajaran khusus atau mata pelajaran yang memerlukan kelayakan khas.

KATEGORI PERMOHONAN YANG DIBENARKAN

Permohonan pertukaran boleh dibuat berdasarkan kategori berikut:

 1. Kesihatan
  – PPP / suami/ anak menghidap penyakit yang memerlukan rawatan berterusn
 2. Keselamatan
  – PPP/ suami/ anak menerima ancaman keselamatan
 3. Pasangan Suami/ Isteri Berjauhan
 4. Lain-lain
  – Tiga tergolong dalam kes permohonan kategori 1 hingga 3

TATACARA PERTUKARAN ATAS PERMOHONAN

Pertukaran atas permohonan PPP dilaksanakan berdasarkan tatacara berikut:

Ketetapan Umum

 • Semua permohonan pertukaran perlu dibuat secara dalam talian melalui Modul e-GTukar.
 • Permohonan pertukaran dibuka sepanjang tahun.
 • Tempoh sah permohonan adalah satu (1) tahun dari tarikh permohonan.
 • Pertukaran PPP yang menyandang jawatan Pengetua/Guru Besar, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Tingkatan 6 di sekolah atau kolej vokasional dilaksanakan sepanjang tahun.
 • Pertukaran PPP kecuali seperti yang dinyatakan di para (iv) di sekolah atau kolej vokasional dilaksanakan mengikut sesi penggal persekolahan.
 • Maklumat permohonan pertukaran PPP perlu disahkan oleh Pengetua/Guru Besar dalam Modul e-GTukar.
 • Maklumat permohonan pertukaran Pengetua/Guru Besar perlu disahkan oleh Ketua Jabatan dalam Modul e-GTukar.

Pertukaran Antara Negeri

Permohonan antara negeri melibatkan ketetapan berikut:

 • Bagi permohonan pertukaran ke negeri di Semenanjung, PPP hendaklah memilih tiga (3) negeri. PPP juga perlu memilih satu (1) PPD bagi setiap negeri yang dimohon, kecuali permohonan pertukaran ke Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Perlis.
 • Bagi permohonan pertukaran ke Sabah dan Sarawak, PPP hendaklah memilih tiga (3) PPD di negeri yang dimohon, kecuali permohonan pertukaran ke Wilayah Persekutuan Labuan.
 • Semua permohonan pertukaran antara negeri dipertimbang dan diluluskan oleh JKP di peringkat KPM.
 • Keutamaan pertimbangan kelulusan pertukaran adalah kepada PPP yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya lima (5) tahun di negeri semasa bagi negeri-negeri di Semenanjung ATAU sekurang-kurangnya tiga (3) tahun di negeri semasa bagi Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan.
 • Sekiranya tiada kekosongan jawatan dan keperluan opsyen bagi permohonan pertukaran PPP ke negeri yang dimohon, JKP boleh mempertimbangkan pertukaran ke negeri pilihan kedua atau ketiga.
 • Sekiranya tiada kekosongan jawatan dan keperluan opsyen bagi permohonan pertukaran PPP ke negeri suami/isteri yang juga PPP, maka pertimbangan pertukaran dibuat seperti berikut:
  (a) suami/isteri boleh ditawarkan ke negeri PPP bertugas.
  (b) PPP dan suami/isteri ditawarkan ke negeri pilihan ketiga.
  (c) PPP ditawarkan ke negeri pilihan lain yang berhampiran dengan
  negeri suami/isteri.
 • Bagi permohonan bersama, JKP boleh mempertimbangkan kelulusan pertukaran berdasarkan kekosongan jawatan dan keperluan opsyen bagi mana-mana tiga (3) negeri pilihan.

Pertukaran Antara Daerah

 • Bagi pertukaran antara daerah, PPP hendaklah memilih tiga (3) PPD dalam negeri yang PPP sedang berkhidmat. PPP juga perlu memilih satu (1) sekolah atau kolej vokasional bagi setiap PPD.
 • Sekiranya tiada kekosongan jawatan dan keperluan opsyen bagi permohonan pertukaran PPP ke PPD yang dimohon, JKP boleh mempertimbangkan ke PPD pilihan kedua atau ketiga.
 • Permohonan pertukaran dipertimbang dan diluluskan oleh JKP di peringkat JPN.

Pertukaran Dalam Daerah

 • Bagi pertukaran dalam daerah, PPP hendaklah memilih tiga (3) sekolah atau kolej vokasional dalam PPD yang PPP sedang berkhidmat.
 • Sekiranya tiada kekosongan jawatan dan keperluan opsyen bagi permohonan pertukaran PPP ke sekolah atau kolej vokasional yang dimohon, JKP boleh mempertimbangkan ke sekolah atau kolej vokasional pilihan kedua atau ketiga.
 • Permohonan pertukaran dipertimbang dan diluluskan oleh JKP di peringkat PPD.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAN DALAM PERMOHONAN

Peranan dan tanggungjawab PPP, Pengetua/Guru Besar dan JKP adalah seperti berikut:

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

 1. Mengisi borang permohonan pertukaran secara dalam talian melalui Modul e-GTukar.
 2. Memaklum dan mengemukakan borang permohonan bersama dokumen sokongan kepada Pengetua/Guru Besar untuk pengesahan. PPP boleh dikenakan tindakan tatatertib jika didapati maklumat yang dikemukakan adalah palsu.
 3. Menyemak keputusan kelulusan pertukaran dan penempatan ke sekolah atau kolej vokasional secara dalam talian melalui Modul e-GTukar. Keputusan adalah muktamad dan tiada sebarang urusan rayuan dibenarkan.
 4. Memproses permohonan PPP sedia ada pada sesi berikutnya (dalam tempoh sah permohonan) oleh JKP bagi permohonan PPP yang tidak dipertimbangkan untuk pertukaran. PPP tidak perlu membuat pemohonan baharu.
 5. Melapor diri kepada Pengetua/Guru Besar di sekolah atau kolej vokasional yang baharu bagi permohonan yang diluluskan mengikut tarikh kuat kuasa pertukaran.
 6. Mematuhi arahan pertukaran yang dikeluarkan. Mana-mana PPP yang ingkar akan diberi nasihat dan dimaklumkan implikasi keingkaran mematuhi arahan termasuklah boleh dikenakan tindakan tatatertib.
 7. Membatalkan permohonan semasa dan seterusnya mengemukakan permohonan baharu jika ada sebarang pindaan ke atas kategori pertukaran.

Pengetua/ Guru Besar

 1. Membuat semakan dan pengesahan borang permohonan pertukaran dan dokumen sokongan yang dilampirkan oleh PPP.
 2. Membuat ulasan dan pengesahan kepada permohonan pertukaran secara dalam talian melalui Modul e-GTukar. Pengetua/Guru Besar boleh dikenakan tindakan tatatertib jika didapati maklumat yang disahkan adalah palsu.
 3. Membuat pengesahan status melapor diri PPP yang bertukar masuk ke sekolah atau kolej vokasional tersebut melalui Modul Pengurusan Guru e-OPERASI dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh kuat kuasa pertukaran.
 4. Membuat laporan secara bertulis kepada pihak JPN/PPD sekiranya terdapat PPP yang tidak melapor diri dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh kuat kuasa pertukaran.

Jawatankuasa Pertukaran

Permohonan pertukaran dipertimbang dan diluluskan oleh JKP seperti berikut:

 1. JKP peringkat KPM bagi Pertukaran Antara Negeri.
 2. JKP peringkat negeri bagi Pertukaran Antara Daerah.
 3. JKP peringkat daerah bagi Pertukaran Dalam Daerah.

PERMOHONAN YANG TIDAK DIBENARKAN

PPP yang tidak dibenarkan memohon pertukaran adalah seperti berikut:

 • PPP yang sedang bercuti tanpa gaji bagi tempoh melebihi 365 hari;
 • PPP yang dalam cuti belajar/kursus dan dalam latihan;
 • PPP yang belum disahkan dalam perkhidmatan;
 • PPP yang berkhidmat kurang tiga (3) tahun di negeri terakhir kecuali bagi Kategori 1, Kategori 2 dan Kategori 3; dan
 • Pengetua/Guru Besar/Pengetua Cemerlang/Guru Besar Cemerlang yang sedang dalam tempoh pemangkuan jawatan tersebut.

Guru lantikan kotrak dan Guru Interim tidak dibenarkan memohon pertukaran.

Garis Panduan Permohonan Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di sekolah dan kolej vokasional di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ini adalah untuk rujukan dan panduan kepada semua Pengetua/Guru Besar dan PPP di sekolah dan kolej vokasional di bawah KPM supaya urusan pertukaran PPP dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan.

Untuk garis panduan lengkap, anda boleh rujuk di laman www.moe.gov.my.

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma