Perbezaan Antara Jawatan Pembantu Tadbir N19 dan Penolong Pegawai Tadbir N29: Skop Tugas dan Contoh

Dalam sesuatu organisasi kerajaan atau swasta, terdapat pelbagai jawatan yang memainkan peranan penting dalam menjalankan operasi harian. Di antara jawatan yang sering ditemui adalah Jawatan Pembantu Tadbir N19 dan Penolong Pegawai Tadbir N29.

Walaupun kedua-dua jawatan ini mungkin berkaitan dengan urusan tadbir, terdapat perbezaan yang ketara dalam skop tugas dan tanggungjawab mereka.

Artikel ini akan menerangkan perbezaan di antara keduanya serta memberikan contoh konkret untuk memahami perbezaan tersebut dengan lebih baik.

Jawatan Pembantu Tadbir N19

Skop Tugas:

Jawatan Pembantu Tadbir N19 merupakan satu jawatan pentadbiran yang biasanya menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan penyediaan dokumen, pengurusan fail, dan penyelenggaraan am. Mereka bertanggungjawab untuk menyokong aktiviti-aktiviti harian dalam jabatan atau bahagian masing-masing.

Antara skop tugas yang mungkin dilaksanakan oleh seorang Pembantu Tadbir N19 adalah seperti:

 • Mengendalikan panggilan telefon dan melayan pertanyaan pelanggan.
 • Membuat penyediaan untuk mesyuarat dan menjaga rekod mesyuarat.
 • Menyediakan surat-menyurat rasmi seperti surat jemputan dan memorandum.
 • Menyelenggara inventori dan membuat pesanan bekalan pejabat.
 • Menyokong urusan pengurusan kakitangan seperti mengendalikan cuti dan rekod kehadiran.

Contoh:

Sebagai contoh, seorang Pembantu Tadbir N19 di sebuah jabatan kerajaan boleh bertanggungjawab untuk menyediakan laporan kehadiran harian, menguruskan perjalanan rasmi untuk kakitangan, dan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mesyuarat.

Penolong Pegawai Tadbir N29

Skop Tugas:

Penolong Pegawai Tadbir N29 adalah jawatan yang berada di peringkat lebih tinggi berbanding Pembantu Tadbir N19. Mereka biasanya mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam pengurusan operasi harian dan mungkin terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

Antara skop tugas yang mungkin dilaksanakan oleh seorang Penolong Pegawai Tadbir N29 adalah seperti:

 • Menguruskan projek-projek khusus yang diberikan oleh pengurusan atasan.
 • Menyelia dan melatih kakitangan peringkat bawah.
 • Menyediakan laporan-laporan pengurusan untuk penggunaan atasan.
 • Menyediakan cadangan-cadangan untuk penambahbaikan proses operasi.
 • Menyelaras aktiviti-aktiviti penting dalam jabatan atau bahagian.

Contoh:

Sebagai contoh, seorang Penolong Pegawai Tadbir N29 di sebuah agensi kerajaan boleh bertanggungjawab untuk mengendalikan penyediaan bajet tahunan untuk jabatan mereka, mengambil bahagian dalam proses pemilihan tender untuk projek-projek baru, dan menyelaras program latihan untuk meningkatkan kemahiran kakitangan.

Perbezaan Utama:

 1. Tahap Pengurusan: Penolong Pegawai Tadbir N29 mempunyai tanggungjawab pengurusan yang lebih besar berbanding Pembantu Tadbir N19.
 2. Kompleksiti Tugas: Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Penolong Pegawai Tadbir N29 cenderung lebih kompleks dan memerlukan analisis serta keputusan yang lebih mendalam.
 3. Tahap Penyeliaan: Penolong Pegawai Tadbir N29 mungkin mempunyai peranan penyeliaan terhadap kakitangan peringkat bawah, sementara Pembantu Tadbir N19 cenderung melaksanakan arahan yang diberikan tanpa tanggungjawab pengurusan yang besar.

Melalui perbezaan dalam skop tugas dan contoh yang diberikan di atas, adalah jelas bahawa walaupun kedua-dua jawatan ini berkaitan dengan urusan tadbir, terdapat perbezaan yang ketara dalam tahap tanggungjawab dan pengurusan yang perlu dilaksanakan oleh pemegang jawatan tersebut.

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma