Cara Mohon Potongan Gaji Untuk Bayaran Balik PTPTN

Untuk makluman anda, mulai September 2015 telah ditetapkan semua penjawat awam yang menerima pinjaman PTPTN DIWAJIBKAN untuk membuat bayaran balik pinjaman melalui potongan gaji secara bulanan. Ini tidak bermakna pekerja swasta tidak boleh membuat permohonan potongan gaji.

Bagi individu yang masih belum membuat pembayaran balik hutang PTPTN, potongan gaji secara bulanan adalah satu inisiatif yang bagus dalam memastikan hutang PTPTN dibayar secara konsisten.

POTONGAN GAJI UNTUK BAYARAN BALIK PTPTN

Potongan gaji hendaklah berdasarkan Jadual Bayaran Balik (JBB) yang ditetapkan. Potongan gaji kurang daripada jadual adalah tidak dibenarkan manakala individu yang ingin membayar lebih daripada yang ditetapkan perlu dimaklumkan kepada PTPTN.

Jumlah baki pinjaman minimum untuk permohonan potongan gaji adalah RM500.00 dan baki tempoh bayaran balik yang dibenarkan untuk permohonan potongan gaji ialah 6 bulan.

Permohonan potongan gaji untuk bayaran balik pinjaman PTPTN perlu dilakukan oleh pihak peminjam dan majikan di tempat kerja peminjam.

Berikut adalah panduan buat peminjam dan majikan.

CARA MEMBUAT POTONGAN GAJI UNTUK BAYARAN BALIK PTPTN

Berikut adalah proses membuat permohonan potongan gaji yang memerlukan tindakan peminjam, majikan dan pihak PTPTN:

Langkah 1 – Tindakan Peminjam

 1. Peminjam dikehendaki melengkapkan Borang Kebenaran Potongan Gaji yang terdapat di Portal Rasmi PTPTN atau dapatkan di sini:
  Borang Kebenaran Potongan Gaji
 2. Serahkan Borang bersama-sama salinan slip gaji terkini di mana-mana cawangan PTPTN.

Langkah 2 – Tindakan Majikan

Maklumat data (Borang Potongan Gaji PTPTN Oleh Majikan) yang perlu dikemukakan oleh majikan kepada PTPTN mengandungi:

 1. Maklumat majikan;
 2. Maklumat pembayaran; dan
 3. Maklumat pekerja (no kp, nama, jumlah potongan dan no. gaji/ pekerja).

Data (Borang Potongan Gaji PTPTN Oleh Majikan) tersebut perlu dikemukakan kepada PTPTN dalam bentuk softcopy (Ms Excel) atau serahan tangan ke Pejabat PTPTN berdekatan.

Langkah 3 – Tindakan Selanjutnya

 1. Pihak PTPTN akan mengemas kini rekod potongan gaji ke dalam sistem.
 2. PTPTN akan mengemukakan rekod potongan gaji baharu kepada majikan pada setiap bulan (sekiranya ada)
 3. Majikan melaksanakan potongan gaji bulanan.
 4. Majikan mengemukakan data (Borang Potongan Gaji PTPTN Oleh Majikan) dan bayaran potongan gaji kepada PTPTN sebelum 15 hari bulan pada bulan berikutnya.
 5. PTPTN akan mengemas kini maklumat pembayaran di dalam penyata peminjam.
 6. Peminjam boleh buat semakan rekod bayaran balik yang telah dikemaskini di Penyata Pinjaman.

Cara Mohon Potongan Gaji Untuk Bayaran Balik PTPTN

PERMOHONAN POTONGAN GAJI ONLINE PTPTN

Untuk membuat permohonan potongan gaji untuk bayaran balik PTPTN secara online, peminjam boleh terus ke laman web Permohonan Potongan Online PTPTN dan masukkan nombor kad pengenalan baru untuk membuat carian.

Cara Mohon Potongan Gaji Untuk Bayaran Balik PTPTN

Setelah klik carian, klik MOHON

Cara Mohon Potongan Gaji Untuk Bayaran Balik PTPTN

Anda diminta untuk membuat Kemaskini Maklumat seperti yang diminta di laman tersebut, seterusnya Semak dan Hantar Permohonan. Setelah selesai permohonan, anda diminta untuk Cetak permohonan tersebut dan tunggu tindakan majikan buat permohonan pula.

Cara Mohon Potongan Gaji Untuk Bayaran Balik PTPTN

PEMBATALAN PEMOTONGAN GAJI

Untuk makluman anda,

 1. Peminjam TIDAK DIBENARKAN memberhentikan potongan gaji selagi hutang masih berbaki.
 2. Pembatalan potongan gaji akan dilaksanakan bagi kes-kes berikut:
  1. Peminjam telah membuat penyelesaian penuh pinjaman;
  2. Peminjam disahkan muflis oleh Jabatan Insolvensi Malaysia; atau
  3. PTPTN mendapat makluman daripada peminjam atau majikan mengenai pemberhentian peminjam dalam perkhidmatan atau telah bertukar tempat kerja.
 3. Peminjam perlu melengkapkan Borang Permohonan Pembatalan Potongan Gaji dan mengemukakan kepada PTPTN.

Sebarang masalah mengenai potongan gaji untuk bayaran balik PTPTN, peminjam dan majikan boleh rujuk terus di Pejabat PTPTN berdekatan atau hubungi Pegawai PTPTN di talian 03-2193 3000. Anda juga boleh terus ke laman rasmi PTPTN untuk rujukan lebih lanjut.

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma