Permohonan Bantuan Yuran & Sara Hidup Pengajian OKU Peringkat Sarjana Muda, Sarjana & PHD

Bantuan Kewangan Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) merupakan keistimewaan yang diberikan kepada pelajar OKU. Oleh itu, ianya harus dibezakan dengan kemudahan-kemudahan lain yang turut diterima oleh pelajar bukan OKU.

Ini bermakna sekiranya seseorang pelajar OKU itu menerima biasiswa atau kemudahan lain yang juga turut dinikmati oleh pelajar bukan OKU, maka pelajar OKU tersebut adalah layak menerima elaun ini.

Elaun khas ini tidak mengambil kira taraf pendapatan sebagai syarat kelayakan.

SKOP PEMBIAYAAN ELAUN KHAS

Skop pembiayaan OKU adalah tertumpu kepada institusi yang terletak dibawah pengurusan dan kawalan Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) iaitu semua IPTA, IPTS, Politeknik dan Kolej Komuniti sahaja.

Skop peringkat pengajian pula adalah tertakluk kepada tafsiran pengajian tinggi (tertiary) iaitu peringkat diploma dan ke atas sahaja. Walau bagaimanapun, kursus peringkat sijil jangka panjang di politeknik dan kolej komuniti yang di bawah tanggungjawab KPM boleh dipertimbangkan untuk elaun khas OKU ini.

Pelajar OKU yang menuntut di institusi-institusi latihan bukan bertaraf IPT yang dikawal oleh kementerian-kementerian lain dan institusi-institusi pengajian tinggi luar negara adalah di luar skop pembiayaan.

SYARAT BANTUAN

Hanya pemohon yang memenuhi syarat berikut sahaja akan dipertimbangkan permohonannya:

 • Pelajar warganegara Malaysia;
 • Pelajar berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dan telah mempunyai kad OKU;
 • Kursus yang diikuti hendaklah diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) atau Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
 • Pelajar OKU yang menerima pinjaman pelajaran atau pembiayaan sendiri adalah layak menerima elemen wangsaku dan yuran pengajian. Penerima biasiswa pula layak mendapat wang saku sahaja;
 • Pelajar hendaklah sedang melanjutkan pengajian di mana-mana universiti awam atau IPTS (bawah seliaan KPT) atau Kolej Komuniti dan Politeknik;
 • Pelajar yang mengikuti kursus separuh masa atau pengajian jarak jauh layak menerima bantuan kewangan ini;dan
 • Pelajar OKU hendaklah bukan dalam tempoh cuti belajar bergaji (penuh/sebahagian).Bagi pelajar yang ingin memohon pelanjutan tempoh pengajian adalah tidak layak mendapat bantuan dalam proses pelanjutan tersebut. Hal ini kerana tempoh tajaan Bantuan kewangan ini adalah mengikut tempoh surat tawaran asal. Pelajar yang ingin menukar tempat pengajian dalam tempoh pembiayaan BKOKU, hendaklah maklum kepada pihak kementerian secara bertulis dan juga kepada pihak institusi pengajian sebelum dari tempoh lapor diri di tempat pengajian baru

KADAR BANTUAN

Orang Kurang Upaya (OKU)

a) Pelajar Sepenuh Masa (wang saku dan yuran pengajian)

 • Bantuan meliputi wang saku dan yuran pengajian yang kedua-duanya tidak melebihi RM5,000/setahun atau RM20,000 sepanjang tempoh pengajian pada satu peringkat pengajian (jika pinjaman pelajaran atau pembiayaan sendiri sahaja). Penerima biasiswa pula hanya layak wang saku sahaja.
 • Kadar bantuan adalah wang saku RM300/bulan dan bakinya adalah bantuan yuran tertakluk kepada RM5000 setahun bagi kedua-dua elemen. Sekiranya jumlah wang saku dan yuran pengajian tidak mencapai RM5000 setahun, lebihan tersebut tidak akan dibayar kepada pelajar dan tidak akan dibawa ke hadapan.
 • Penetapan kadar bayaran adalah berdasarkan kepada tahun kalendar. Ini bermakna tempoh yang layak adalah bermula dari tuntutan pertama dibuat dalam tahun semasa.
 • Walau bagaimanapun, pelajar boleh memilih samada untuk bantuan bagi kedua-dua elemen bayaran atau yuran pengajian sahaja dalam tahun tersebut.
 • Bayaran akan dibuat berdasarkan tarikh tuntutan semasa dan tidak akan dikebelakangkan. Tuntutan untuk semester yang telah berlalu adalah tidak dibenarkan.

b) Pelajar Separuh Masa/ Jarak Jauh (yuran pengajian sahaja)

 • Bantuan tidak melebihi RM5,000 setahun atau RM20,000 sepanjang tempoh pengajian pada satu peringkat pengajian tertakluk kepada RM5,000 setahun. Penerima biasiswa termasuk yuran pengajian tidak layak menerima bantuan ini.
 • Bayaran yuran pengajian akan dibuat terus kepada IPT berkenaan pada setiap semester tertakluk kepada invois lengkap yang diterima; dan
 • Bayaran akan dibuat berdasarkan tarikh tuntutan semasa dan tidak akan dikebelakangkan. Tuntutan untuk semester yang telah berlalu adalah tidak dibenarkan.

Program Pendidikan Khas (PPK)

i. Skop pembiayaan PPK adalah tertumpu kepada Kolej Komuniti dan Politeknik terpilih sahaja dari Sijil Kemahiran Khas.

ii. Kadar Bayaran PPK adalah sebanyak :

 • RM 3660/Semester 1 sahaja.
 • RM 3360/Semester 2 hingga 4.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Pemohon mestilah sediakan dokumen-dokumen berikut untuk membuat permohonan:

Bantuan Elaun Wang Saku Dan Yuran Pengajian OKU

 • Borang Permohonan
 • Salinan Kad Pengenalan Pelajar;
 • Salinan Kad Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM);
 • Salinan Kad Pendaftaran / Pelajar;
 • Salinan surat tawaran pengajian;
 • Salinan keputusan peperiksaan terkini (bagi pelajar sedia ada);
 •  Salinan buku akaun BIMB sahaja;
 • Invois asal yuran pengajian semester semasa yang dikeluarkan oleh institusi pengajian (jika tuntutan yuran belum dijelaskan oleh pelajar) / resit asal pembayaran yuran pengajian oleh pelajar (jika tuntutan yuran telah dijelaskan oleh pelajar).

Bantuan Program Pendidikan Khas

 • Borang Permohonan
 • Salinan Kad Pengenalan Pelajar;
 • Salinan Kad Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM);
 • Salinan Kad Pendaftaran / Pelajar;
 • Salinan surat tawaran pengajian;
 • Salinan keputusan peperiksaan terkini (bagi pelajar sedia ada);
 • Salinan buku akaun BIMB sahaja;

CARA MEMOHON

Permohonan hendaklah dikemukakan kepada bahagian biasiswa KPT tidak lewat dari 30 hari pertama pada setiap semester bermula.  Bagi ambilan September, pastikan anda serahkan dokumen yang lengkap selewat-lewatnya 2 Oktober 2020.

Permohonan dengan dokumen yang lengkap dan memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan perlu di pos atau serahan tangan ke alamat :-

 • Kementerian Pengajian Tinggi
  Bahagian Biasiswa,
  Unit Pinjaman & Bantuan Kewangan
  Arau 2, No. 2 Menara 2,
  Jalan P5/6 Presint 5,
  62200 Wilayah Persekutuan Putrajaya.

Semak kategori yuran yang layak dan tidak layak dituntut serta maklumat lanjut bantuan OKU DI SINI

Klik butang di bawah untuk download borang permohonan bantuan OKU & PPK:

BORANG PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN OKU

Daftar Sebagai Pembaca
Apa Kata Anda Daftar Percuma Sebagai Pembaca & Terima Update Dari Kami Terus Ke INBOX Anda.
Klik Daftar Di Atas & Sahkan Pendaftaran Anda Melalui Yang Anda Akan Terima Sebentar Lagi.

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma