Cara Mohon Jawatan Anggota Kumpulan Pelaksana Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP)

Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) merupakan sebuah suruhanjaya yang memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan di Malaysia. Ditubuhkan pada 1 Januari 1974 melalui Akta A193 dan P.U.(B) 556/1973, SPP bertindak sebagai Pihak Berkuasa Melantik dalam perkhidmatan pelajaran. Fungsi dan tanggungjawab SPP adalah mengikut Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan.

Fungsi Utama SPP

Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) merupakan sebuah badan yang bertanggungjawab dalam menguruskan perkhidmatan pegawai pendidikan di Malaysia. SPP memainkan peranan penting dalam memastikan sistem pendidikan negara berjalan dengan lancar dan efisien. Berikut adalah beberapa fungsi utama SPP:

  • 1. Menguruskan Perkhidmatan Pegawai Pendidikan

Salah satu fungsi utama SPP adalah untuk menguruskan perkhidmatan pegawai pendidikan di Malaysia. Ini termasuklah memperuntukkan gred dan pangkat bagi pegawai-pegawai tersebut. Melalui fungsi ini, SPP memastikan bahawa setiap pegawai pendidikan ditempatkan pada gred dan pangkat yang sesuai dengan kelayakan dan kemahiran mereka.

  • 2. Menyelaras, Mentadbir dan Memantau Perkembangan Sumber Manusia

SPP juga bertanggungjawab dalam menyelaras, mentadbir dan memantau perkembangan sumber manusia dalam sektor pendidikan. Melalui fungsi ini, SPP dapat memastikan bahawa setiap pegawai pendidikan memiliki kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan cemerlang.

  • 3. Melaksanakan Dasar dan Program Pengurusan Sumber Manusia

Selain itu, SPP juga melaksanakan dasar dan program pengurusan sumber manusia dalam sektor pendidikan. Ini termasuklah program latihan dan pembangunan, penilaian prestasi, dan lain-lain. Melalui fungsi ini, SPP dapat memastikan bahawa setiap pegawai pendidikan terus berkembang dan meningkatkan kemahiran mereka.

  • 4. Bertindak Sebagai Pihak Berkuasa Melantik (PBM)

Akhir sekali, SPP juga bertindak sebagai Pihak Berkuasa Melantik (PBM) bagi anggota Perkhidmatan Pendidikan dalam urusan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, kemasukan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan berpencen, kenaikan pangkat, pertukaran pelantikan/pertukaran tetap perkhidmatan dan kawalan tatatertib.

Secara keseluruhan, fungsi-fungsi ini memastikan bahawa sistem pendidikan di Malaysia diuruskan dengan baik dan efisien. Melalui kerja keras dan dedikasi SPP, kita dapat memastikan bahawa setiap pelajar di Malaysia menerima pendidikan yang berkualiti dan berkesan.

Anggota Kumpulan Pelaksana Gred 11 dan Gred 19 Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP)

Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) memainkan peranan penting dalam melantik dan menguruskan anggota perkhidmatan pendidikan di Malaysia. Salah satu kategori jawatan yang diuruskan oleh SPP adalah Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) yang merangkumi Gred 11 dan Gred 19. Berikut adalah penjelasan mengenai peranan dan tanggungjawab bagi kedua-dua gred ini.

Gred  Kelayakan Akademik  Tugas  Contoh Jawatan 
Gred 11  Memerlukan kelayakan akademik yang lebih rendah berbanding Gred 19  Melibatkan tugas-tugas sokongan dan operasi yang penting untuk memastikan kelancaran pentadbiran dan operasi harian di institusi pendidikan  Pembantu Awam, Pembantu Makmal 
Gred 19  Memerlukan kelayakan akademik yang lebih tinggi, seperti diploma atau sijil yang diiktiraf  Melibatkan tanggungjawab yang lebih besar dan memerlukan kemahiran khusus  Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Pembantu Makmal yang memerlukan kemahiran teknikal tertentu 

Proses Pengambilan

Proses pengambilan bagi jawatan AKP Gred 11 dan Gred 19 adalah tertakluk kepada kekosongan jawatan dan permohonan dibuka sepanjang masa melalui sistem MySPP. Calon yang berminat perlu melalui proses temu duga dan penilaian yang ditetapkan oleh SPP.

Namun pengisian terbaru bagi jawatan AKP Sarawak telah di buka sehingga 31 Mei 2024. Berikut maklumat kekosongan jawatan yang ditawarkan.

Kekosongan Jawatan Anggota Kumpulan Pelaksana Gred 11 & Gred 19 Negeri Sarawak Tahun 2024

Berikut adalah jadual yang menggambarkan kekosongan jawatan Anggota Kumpulan Pelaksana untuk Gred 11 & Gred 19 di Negeri Sarawak untuk tahun 2024:

Bil.  Jawatan  Gred  Gaji Min – Maks (RM) 
1  Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)  N19  1,352.00 – 4,003.00 
2  Pegawai Khidmat Pelanggan  N19  1,352.00 – 4,003.00 
3  Pembantu Tadbir (Kewangan)  W19  1,353.00 – 4,005.00 
4  Penyelia Asrama  N19  1,352.00 – 4,003.00 
5  Pembantu Makmal  C19  1,357.00 – 4,008.00 
6  Pembantu Operasi  N11  1,216.00 – 2,983.00 

Cara Mohon

Untuk memohon Pengisian Jawatan Anggota Kumpulan Pelaksana Gred 11 & Gred 19 di Negeri Sarawak untuk tahun 2024, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Maklumat Jawatan: Pastikan anda memeriksa maklumat perincian jawatan yang tersedia melalui portal Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan atau ezSKIM.
  2. Syarat Kelayakan: Semak syarat kelayakan yang diperlukan untuk jawatan yang anda berminat.
  3. Permohonan Online: Buat permohonan melalui portal MySPP. Anda perlu mendaftar dan mengisi maklumat yang diperlukan dalam sistem.
  4. Dokumen Sokongan: Sediakan Resume/CV, maklumat peribadi, gambar, serta dokumen-dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan dan sijil akademik.
  5. Tarikh Tutup: Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Mei 2024 (Jumaat). Pastikan anda membuat permohonan sebelum tarikh ini.

Rujuk juga: Cara Daftar MySPP Untuk Mohon Kerja

Perhatian: Pemohon diingatkan agar tidak membuat sebarang pengemaskinian data di sistem MySPP selepas tarikh tutup permohonan.

Semoga berjaya dengan permohonan anda! Jika ada pertanyaan lanjut atau memerlukan bantuan, jangan ragu untuk bertanya.

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma