axis bank horny bhabhi scandal.visit the website xxx videos
yeahporn.top horny man makes al kinds of tricks with shaved wet fur pie.
www.pornforbuddy.com

Akaun 3 KWSP Fleksibel Cara Pindahan Simpanan

Inisiatif Penstrukturan Semula Akaun KWSP adalah bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pendapatan persaraan ahli di samping memenuhi keperluan kitaran hidup semasa mereka. Di bawah inisiatif ini, akaun ahli KWSP akan distruktur semula daripada dua (2) akaun iaitu Akaun 1 dan Akaun 2 kepada tiga (3) akaun iaitu Akaun Persaraan, Akaun Sejahtera dan Akaun Fleksibel.

Struktur Akaun Baru

Akaun ahli akan distruktur semula daripada dua (2) akaun iaitu Akaun 1 dan Akaun 2 kepada tiga (3) akaun seperti berikut: 

  1. Akaun Persaraan: Akaun ini bertujuan untuk mengumpul simpanan sebagai pendapatan semasa persaraan.
  2. Akaun Sejahtera: Akaun ini bertujuan untuk menangani keperluan kitaran hayat yang menyumbang kepada kesejahteraan semasa persaraan.
  3. Akaun Fleksibel: Akaun baru ini bertujuan untuk menyediakan fleksibiliti untuk keperluan kewangan jangka pendek. Simpanan dalam akaun ini boleh dikeluarkan pada bila-bila masa mengikut keperluan ahli.

Fokus utama inisiatif Penstrukturan Semula Akaun KWSP ini adalah untuk memperkasa ahli dalam membuat keputusan bagi mengimbangi keperluan masa depan untuk persaraan dengan keperluan kewangan jangka pendek, sederhana dan panjang. Inisiatif ini juga dapat membantu meningkatkan simpanan persaraan ahli supaya mereka menerima pendapatan persaraan yang mencukupi untuk membiayai kehidupan persaraan mereka kelak.

Akaun Fleksibel merupakan akaun baharu yang diperkenalkan untuk memenuhi keperluan jangka pendek ahli. Simpanan dalam Akaun Fleksibel boleh dikeluarkan oleh ahli pada bila-bila masa untuk sebarang tujuan, tertakluk kepada amaun minimum pengeluaran sebanyak RM50.
Struktur Akaun Baru Akaun 3 KWSP

Apakah Itu Akaun 3 KWSP

Akaun 3 KWSP, juga dikenali sebagai Akaun Fleksibel, adalah akaun baharu yang diperkenalkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Akaun ini terdiri daripada 10% jumlah simpanan ahli. Tujuan utama Akaun Fleksibel adalah untuk memenuhi keperluan kewangan jangka pendek ahli.

Simpanan dalam Akaun Fleksibel boleh dikeluarkan oleh ahli pada bila-bila masa untuk sebarang tujuan, tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh KWSP. Ini termasuk amaun minimum pengeluaran sebanyak RM50.

Akaun Fleksibel ini adalah sebahagian daripada inisiatif Penstrukturan Semula Akaun KWSP, yang juga melibatkan Akaun Persaraan (sebelumnya dikenali sebagai Akaun 1) dan Akaun Sejahtera (sebelumnya dikenali sebagai Akaun 2). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pendapatan persaraan ahli sambil memenuhi keperluan kitaran hidup mereka.

Akaun KWSP Sebelum Penstrukturan Semula Akaun 3 KWSP Selepas Penstrukturan

Mekanisme Penstrukturan Semula Akaun KWSP

Pada tarikh kuat kuasa struktur akaun baharu, Akaun Fleksibel ahli akan bermula dengan baki sifar. Ahli diberikan pilihan untuk memindahkan sebahagian daripada baki simpanan yang ada dalam Akaun Sejahtera mereka (sebelum ini Akaun 2) sebagai amaun permulaan dalam Akaun Fleksibel. Tujuan ahli diberikan pilihan pindahan amaun permulaan ke Akaun Fleksibel ini adalah bagi membolehkan ahli membuat pengeluaran daripada Akaun Fleksibel tanpa perlu menunggu caruman baharu.

Tempoh bagi ahli membuat pilihan pindahan amaun permulaan ini akan dibuka mulai 11 Mei 2024 sehingga 31 Ogos 2024, di mana pilihan ini boleh dibuat sebanyak satu (1) kali sahaja dalam tempoh tersebut dan pilihan itu tidak boleh dibatalkan. Amaun yang akan dipindahkan adalah berdasarkan baki Akaun Sejahtera ahli semasa pilihan ini dibuat.

Akaun  Tujuan 
Akaun Persaraan  Mengumpul simpanan sebagai pendapatan semasa persaraan. 
Akaun Sejahtera  Menangani keperluan kitaran hayat yang menyumbang kepada kesejahteraan semasa persaraan. 
Akaun Fleksibel (Akaun 3)  Menyediakan fleksibiliti untuk keperluan kewangan jangka pendek. Simpanan dalam akaun ini boleh dikeluarkan pada bila-bila masa mengikut keperluan ahli. 

Contoh Pindahan Simpanan

Berikut adalah contoh pindahan simpanan bagi ahli yang memilih untuk mempunyai amaun permulaan dalam Akaun Fleksibel:

Senario 1: Ahli yang mempunyai simpanan sebanyak RM3,000 dan ke atas dalam Akaun Sejahtera

Akaun  Pecahan Simpanan  Penerangan 
Akaun Fleksibel  10/30  Sepuluh per tiga puluh (10/30) daripada simpanan dalam Akaun Sejahtera akan dipindahkan ke Akaun Fleksibel 
Akaun Persaraan  5/30  Lima per tiga puluh (5/30) daripada simpanan dalam Akaun Sejahtera akan dipindahkan ke Akaun Persaraan 
Akaun Sejahtera  15/30  Lima belas per tiga puluh (15/30) akan dikekalkan dalam Akaun Sejahtera 

Pindahan akan dibuat seperti berikut:

  • Sepuluh per tiga puluh (10/30) daripada simpanan dalam Akaun Sejahtera akan dipindahkan ke Akaun Fleksibel
  • Lima per tiga puluh (5/30) daripada simpanan dalam Akaun Sejahtera akan dipindahkan ke Akaun Persaraan
  • Lima belas per tiga puluh (15/30) akan dikekalkan dalam Akaun Sejahtera

Pengeluaran Akaun 3 KWSP 3000 Ke Atas

Senario 2: Ahli yang mempunyai simpanan kurang daripada RM3,000 dalam Akaun Sejahtera

Akaun  Baki Simpanan  Pindahan 
Akaun Sejahtera  RM1,000 dan ke bawah  Semua amaun dipindahkan ke Akaun Fleksibel 
Akaun Sejahtera  Melebihi RM1,000 dan tidak melebihi RM3,000  Amaun yang dipindahkan ke Akaun Fleksibel adalah RM1,000, manakala baki adalah kekal dalam Akaun Sejahtera 
Akaun Persaraan  Kurang dari RM3,000  Tiada pindahan akan dibuat 

Pindahan akan dibuat seperti berikut:

  • Akaun Sejahtera yang mempunyai simpanan RM1,000 dan ke bawah, semua amaun dipindahkan ke Akaun Fleksibel
  • Akaun Sejahtera yang mempunyai simpanan melebihi RM1,000 dan tidak melebihi RM3,000, amaun yang dipindahkan ke Akaun Fleksibel adalah RM1,000, manakala baki adalah kekal dalam Akaun Sejahtera

Tiada pindahan akan dibuat ke Akaun Persaraan bagi simpanan dalam Akaun Sejahtera yang kurang dari RM3,000.

Ringkasan pindahan amaun permulaan adalah seperti di bawah:

Pengeluaran Akaun Fleksibel

Ahli boleh membuat pengeluaran daripada Akaun Fleksibel pada bila-bila masa untuk sebarang tujuan, tertakluk kepada amaun minimum pengeluaran sebanyak RM50. Permohonan bagi pengeluaran daripada Akaun Fleksibel boleh dibuat melalui KWSP i-Akaun atau di mana-mana cawangan KWSP di seluruh negara.

Syarat Pengeluaran  Keterangan 
Kewarganegaraan  Semua ahli KWSP Warganegara Malaysia dan Bukan Warganegara Malaysia 
Umur  Belum mencapai umur 55 tahun 
Simpanan dalam Akaun Fleksibel  Mempunyai simpanan dalam Akaun Fleksibel 
Had Amaun Pengeluaran Minimum  Had amaun pengeluaran minimum yang ditetapkan adalah RM50 

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Soalan Lazim di www.kwsp.gov.my atau aplikasi KWSP i-Akaun.

Akaun 55 dan Akaun Emas 

Seperti amalan sediakala, kesemua simpanan dalam Akaun Persaraan, Akaun Sejahtera dan Akaun Fleksibel ahli yang telah mencapai umur 55 tahun akan disatukan ke dalam Akaun 55. Caruman baharu yang diterima oleh ahli mulai umur 55 tahun akan dikreditkan ke dalam Akaun Emas. 

Ahli boleh mengakses sistem sepenuhnya pada 12 Mei 2024. Untuk maklumat lanjut mengenai inisiatif Penstrukturan Semula Akaun KWSP, ahli boleh mengunjungi mana-mana cawangan KWSP di seluruh negara atau merujuk kepada laman web rasmi KWSP di www.kwsp.gov.my atau melalui KWSP i-Akaun. 

https://baseofporn.com
https://www.opoptube.com

Join Channel Telegram Portal Pendidikan Terbesar Di Malaysia Percuma